[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

قوه قضائیه

[آرم]

 

تاریخ: ۲۵ آذرماه ۱۳۷۷

شماره: ۱۱۴۹۱۸

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

قوه قضائیه

سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: ۷ اسفند ۱۳۷۸

شماره: ۳۹۶۱۵ / ۱۰۴

پیوست: -----

 

ریاست محترم کل دادگاههای انقلاب اسلامی تهران

با ابلاغ سلام

پیوست عین شکوائیه/نامه آقای حسین اعظمی و ضمائم با توجه به ارتباط موضوع جهت اقدام مقتضی ارسال میگردد.

قهاری

مدیر گروه تحقیق از شکات و ارجاع شکایات

سازمان بازرسی کل کشور [امضاء]

[مُهر با شماره و تاریخ]

 

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه:] [ناخوانا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]