[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

تاریخ: -----

 

موضوع: پلمپ واحدهای صنفی بهاییان شهرستان ساری

معروض می‌داریم، اینجانبان – امضاء کنندگان این نامه – شهروندان بهایی ساکن ساری می‌باشیم که واحدهای صنفی‌مان در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۳۹۵ به صورت غیرقانونی توسط مسئولین اداره اماکن پلمپ گردید.

ما شهروندان مطیع قوانین حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌باشیم. در طی سال ۹ روز تعطیلی مذهبی داریم و در این روزها – که معمولا چند روز آن مصادف با تعطیلات رسمی کشور می‌شود – کار نمی‌کنیم و مغازه‌هایمان را تعطیل می‌نماییم. تعطیل شدن مغازه‌ی بهاییان در این ۹ روز، صرفاً مربوط به سه دهه‌ی اخیر نیست، پدران و نیاکان بهایی ما نیز در طی حدود یک قرن و نیم چنین می‌کردند. ما از تعطیل کردن در این روزها مغازه‌هایمان خدای ناکرده نیتی سوء نداریم، به اعتقاد ما کار کردن در این ایّام به منزله‌ی بردن نان حرام بر سر سفره‌ی همسر و فرزندانمان است، اما مسئولین اداره‌ی اماکن از ما می‌خواهند که مغازه‌هایمان در روزهایی که تعطیل مذهبی‌مان می‌باشد تعطیل ننماییم. آیا چنین رفتاری مطابق با قرآن کریم و شرع مبین اسلام می‌باشد؟ ما ناظر به این آیه‌ی مبارکه قرآن کریم هستیم که می‌فرمایند: لکل امهِ جعلنا منسکا هم ناسِکوهُ" (آیه‌ی ۶۷ – سوره حج). این درخواست اداره اماکن در حالی صورت می‌پذیرد که بر اساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، هر صاحب صنفی می‌تواند تا ۱۵ روز در سال بدون هماهنگی با اتحادیه مربوطه، واحد صنفی خود را تعطیل نماید، حال آنکه تعطیلات مذهبی بهاییان تنها ۹ روز در سال است.

در طی چند روز اخیر که مغازه‌هایمان به صورت غیرقانونی پلمپ شده است، به مراجع ذیربط مراجعه نمودیم، هیچ یک اقدام به جهت پیگیری مراجعات ما انجام ندادند، حتی کمیسیون نظارت از ثبت شکایات ما امتناع نمود. با این حال به صورت شفاهی دلایلی مبنی بر پلمپ مغازه‌هایمان به ما بیان شد، که در ادامه به اختصار به شرح هر مورد می‌پردازیم:

۱- به جهت حفظ نظم بازار، اینجانبان همکاری همه جانبه‌ای با اتحادیه، اصناف و اماکن در چهار چوب قانون انجام دادیم.

برخی مسئولین اداره اماکن اظهار نمودند که تعطیل شدن مغازه‌ی اینجانبان در تعطیلات مذهبی بهایی، ایجاد اخلال در نظم بازار می‌کند. به همین دلیل اینجانبان پیش از تعطیل نمودن واحد صنفی خود در ۱۱ و ۱۲ آبان مراتب را به اتحادیه‌های مربوطه و یا اداره‌ی اماکن اطلاع دادیم تا تمهیدات لازم توسط مسئولین محترم انجام شود، اما این مراجعات هیچ بازخوردی از طرف مسئولین نداشت. به علاوه تعطیلی تنها ۴۲ مغازه از شهروندان بهایی (که در طی این دو روز پلمپ گردیدند)، آنهم از اصناف گوناگون، در میان چند هزار واحد صنفی شهر ساری، نمی‌تواند ایجاد اخلال در نظم بازار نماید. همچنین اگر تعطیلی ۴۲ واحد صنفی برای یک یا دو روز، ایجاد اخلال در نظم بازار نماید، مسلما پلمپ آنها توسط مسئولین اداره اماکن، برای هفته‌های متوالی صدمات بیشتری را به همراه خواهد داشت.

۲- تعطیل کردن مغازه اینجانبان، تنها به عنوان اعتقادی شخصی و قلبی بوده و نه نمادی مذهبی به جهت تبلیغ دیانت بهایی

برخی مسئولین اداره اماکن متذکر شده‌اند، که تعطیل کردن مغازه‌های بهاییان در روزهای تعطیلی مذهبی بهایی، به مثابه تبلیغ این دین و نمادی مذهبی است، اما پر واضح است که ما به هیچ عنوان از طریق تعطیل کردن واحدهای صنفی خود قصدی مبنی بر تبلیغ مذهبی نداشته و نداریم. دلیل آن هم استشهادیه‌های ضمیمه شده به این نامه می‌باشد که توسط کسبه‌ی مسلمان که در مجاورت واحدهای صنفی اینجانبان فعالیت می‌نمایند، امضاء شده است. این استشهادیه‌ها دلالت می‌نمایند که این جانبان در محل کسب خود تبلیغ دیانت بهایی نمی‌کردیم و ارتباط ما با سایر کسبه به واسطه مسائل مذهبی نبوده است و ایشان از علت تعطیل کردن واحدهای صنفی ما در روزهای ۱۱ و ۱۲ آبان ماه اطلاعی نداشته‌اند اینجانبان بستن مغازه‌های خود را ابزاری برای تبلیغ مذهبی قرار نداده‌ایم. اما اگر بر فرض محال چنین هم بود، خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرمایند: "لاتنسبوا الذین یدعون من دون الله ..." (آیه‌ی ۱۰۸ سوره‌ی انعام). حال آنکه بهاییان هم به خدای واحد اعتقاد دارد و هم به رسالت حضرت محمد مصطفی (ص) و هم اینکه هیچ دلیلی، دال بر اینکه اینجانبان از طریق واحدهای صنفی خود تبلیغ مذهبی کرده‌ایم وجود ندارد. با اینحال بارها اعتقاداتمان توسط برخی مسئولین اداره اماکن مورد توهین قرار گرفته است و به این حد نیز اکتفا ننموده‌اند و در طی دو سال اخیر ده‌ها مغازه‌ی شهروندان ساری، چندین مرتبه به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی، پلمپ گردیده است. عالی جناب، حقیقتا علت این تبعیض و ظلم اداره‌ی اماکن به صاحبان اصناف بهایی این شهر، که با نظم و انسجامی مشخص در حال گسترش است، چه می‌تواند باشد؟ آیا چنین رفتارهایی را می‌توان مصادیقی از آنچه خداوند رحمن و رحیم در قرآن کریم از مسلمین خواسته‌اند، دانست؟ آیا چنین اقداماتی مصداق تفتیش عقاید و نقض اصل ۲۳ قانون اساسی نمی‌باشد؟

۳- اینجانبان کلیهی مراحل قانونی اعم از اخذ پروانه‌ی کسب و سایر تعهدات صنفی را بصورت کامل انجام داده‌ایم.

بر روی بعضی از برچسب های پلمپ که بر روی واحدهای صنفی اینجانبان نصب گردیده است، علت پلمپ، نداشتن جواز کسب عنوان شده است. به همین دلیل اینجانبان آمادگی خود را برای تقدیم پروانه‌ی کسب خود و یا هر مدرک صنفی دیگر به محضر شما، اعلام می‌نماییم تا در صورت نیاز تقدیم حضورتان گردد. ما به این فرموده‌ی حضرت محمّد مصطفی (ص) ایمان داریم که می‌فرمایند: "النجاة فی الصدق کما ان الهلاک فی الکذب"

۴- اینجانبان در تمامی این سالها اقدامی علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران نکرده و نخواهیم کرد.

از قرار مسموع برخی مسئولین این مساله را که بهاییان در روزهای تعطیلی مذهبی خود به کسب و کار مشغول نیستند را، اقدامی علیه امنیت ملی توصیف نموده‌اند. گویا بنابر این اتهام، پرونده‌ی کسبه‌ی بهایی در شورای تأمین امنیت استان مطرح شده است و برخی از مسئولین اداره اماکن در مراجعات اینجانبان به این مرجع، اظهار داشته‌اند که پرونده بهاییان امنیتی است.

چطور می‌توان بستن چند مغازه را به اقدام علیه امنیت نظام جمهوری اسلامی نسبت داد؟ چه مستنداتی ارائه می‌دهند که به این اتهام دلالت می‌نماید؟ ما از صمیم قلب، خیرخواه نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم این کشور هستیم. نیت و آرزویی جز سعادت و سربلندی سرزمین آباء و اجدادی یعنی ایران عزیزمان نداریم. ما شهروندانی قانون مدار هستیم و مشتاقیم که بر اساس این آیه‌ی کریمه‌ی قرآن کریم با ما رفتار شود که می‌فرمایند: "لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و ثم یخرجوکم من دیارکم، ان تبروهم و تقسطوا الیهم، انّ الله یُحبُ المُقسطین." (آیه ۸، سوره ممتحنه) و بر اساس اصل ۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشمول رأفت و اخلاق حسنه و قسط عدل اسلامی گردیم و حقوق انسانیمان رعایت گردد. چنین اتهامی به اینجانبان در تغایر کامل با ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی میباشد و مسببین این پلمپ‌های غیرقانونی بر اساس قوانین نظام صنفی مستوجب مجازات در دادگاه‌های صالحه نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.

ما در نهایت صداقت و خلوص آنچه حقیقت بود، محضر شما مرجع عالی مقام معروض داشتیم. ما امیدواریم که مسئولین اداره اماکن با اینجانبان بر اساس قرآن کریم، شرع مبین اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران، مسلمانی نمایند. انشاءالله حسن توجه شما به موارد فوق سبب شود که بی‌گناهی ما محرز گردد و ما بتوانیم به عنوان شهروندانی مطیع قانون، از حقوق شهروندی خود بهره‌مند گردیم. همچنین به امید حق تعالی، اوامر شما مبنی بر پیگیری عادلانه پرونده، منتج به فک پلمپ واحدهای صنفی اینجانبان گردد. مسلماً رفع چنین تبعیضاتی نسبت به اینجانبان – به عنوان گروهی از شهروندان این سرزمین – توسط مقامات مسئول در استان مازندران، نمادی از دادگستری و عدالت پروری در ایران عزیزمان خواهد بود.

مزید تاییدات الهی را از درگاه خداوند متعال برایتان مسالت داریم .

 

با احترام

[امضاء شاکیان]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]