[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۰ مرداد ۱۳۲۶

 

مقام منیع ریاست وزرای عظام، دامت شوکته

محترماً به عرض اشرف عالی می‌رساند: واضح است که بقای اقوام و ملل منوط به حفظ و یگانگی و وحدت کلمه است و مخاطرات فعلی هم لزوم شدّت مراقبت در این مصلحت عمومی را تأیید می‌کند و جناب اشرف هم همین اصل مقدّس را سرلوحهٴ مملکت‌داری خود اعلام فرموده‌اید و ما اهالی کرج و توابع که به شهادت سوابق، سلامت نفس و اجتنابمان از هیاهو و جنجال بر همه واضح و روشن است، با وضع غیر قابل تحمّلی روبرو شده‌ایم که سکوت در مقابل آن مخالف مصلحت ملّی و محلّی و موجب اختلاف و اختلال و فتنه و فساد است. توجّه حضرت اشرف را به شرح ذیل جلب می‌نماییم.

از مدّتی پیش اطّلاعاتی به دست می‌آمد که بهائی‌ها [در] نظر گرفته‌اند که کرج مرکز مخصوص برای فعّالیّت آنها شود و تدریجاً افرادی به این‌جا کوچ داده می‌شوند و آثاری هم به تدریج مشاهده می‌شد و در این اواخر که کرج رو به توسعه و آبادی بیشتری برده، آثار این فعّالیّت از طرف بهائی‌ها مشهود می‌گردد و علاوه بر زیاد کردن وسایل عادّی معمولی خودشان، دوایر و مؤسّسات دولتی بیشتر وسیلهٴ دسایس این دسته شده است. مثلاً معلوم نیست تحت چه تأثیری دانشکدهٴ کشاورزی کرج که کانون تعلیم و تربیت است، تحت ریاست مهندس عبّاس دواچی پسر میرزا غلام‌علی دوافروش بهائی معروف قرار گرفته است و نمی‌توان فهمید که آیا در تمام ایران و بین تمام افراد فنّی، غیر از این بهائی بهائی‌زادهٴ معروف کسی دیگر پیدا نمی‌شد که فرزندان ما یعنی فرزندان خود حضرت اشرف در اختیار دسایس تبلیغات و القائات و نیرنگ‌های تخریبی این مفسدین و ماجراجویان تاریخ قرار نگیرد؟ کارخانهٴ قند کرج هم به وسیلهٴ باندی که از چندین بهائی متشکّل است که از موقعیّت اداری خودشان و وضع اقتصادی مردم برای مقاصد پلید سوء استفاده کرده، به وسیلهٴ فشارها و چشم‌پوشی‌ها و بریدن و دوختن، مقاصد اخلالی خود را اجرا و کوشش در توسعهٴ دایرهٴ فساد خودشان می‌نمایند و در سایر دوایر این‌جا هم ریشه‌دوانی می‌کنند و فساد و تجرّی این‌ها به حدّی است که اهالی ساکت و متحمّل این سامان را سخت ملول و متأثّر ساخته است. لذا به پاس حفظ وحدت ملّی و جلوگیری از مفاسد مترتّبه چاره را در این دیدیم که توجّه حضرت اشرف را به این وضع جلب و تمنّا کنیم با کیاست مخصوص دستور و مقرّر فرمایید که از طرق مقتضی این نقشهٴ خائنانه که از طرف این دشمنان دین و وطن و آلت‌های فساد دیگران در معرض عمل قرار گرفته تا ریشه ندوانده و مایهٴ فتنه و فساد بزرگی نشده، بر هم خورده و بیت‌المال ایرانی و دوایر ایران وسیلهٴ توسعهٴ فتنه و فساد این یک مشت شیّاد مخرّب قرار نگیرد. با تقدیم احترامات فائقه.

[امضاء: حسین کشاورز، امضاء: محمّد زکیخانی، امضاء: حسن شریفیان، امضاء: غلام ترکمانی، امضاء: علی کریمی، امضاء: محمّد همدانی، ... و امضای حدود ۷۵ نفر دیگر]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]