[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

از زابل به ط [طهران]؛ شماره قبض: ۲۱۹۱، شماره تلگراف: ۸۶؛ تعداد کلمه: ۲۸۶، تاریخ اصل: ۶ [خرداد ۱۳۲۴]، تاریخ وصول: ۹ خرداد [۱۳۲۴]

 

جناب آقای نخست وزیر،

رونوشت وزارت دادگستری،

رونوشت وزارت کشور،

رونوشت جناب آقای فرّخ نمایندهٴ سیستان

به طوری که قبلاً به عرض رسیده، شش خانوار بهائی‌هایی که تازه در زابل پیدا و از شهرستان‌های دیگر به زابل آمده، ساکن شده‌اند، دائماً مشغول تبلیغ مذهب بهائی و اخیراً به اعراض و نوامیس مسلمین تعدّی و تجاوز نموده که فعلاً در دادگستری تحت تعقیب‌اند. از جمله موضوع کتک زدن و هتک حیثیّات حقّ محمّد تاجیک و غیره می‌باشد. ولی از تشبّثات آنها به مراکز مربوط و صدور سفارشاتی خائف و نگرانیم حقوق حقّه تضییع و بر شرارت و جسارت آنها بیفزاید. اگر به نظر عادلانه و مقرّرات کشوری از تجاوزات و شرارت این جماعت جلوگیری نفرمایند، دویست هزار نفوس مسلمین سیستان که همه وقت مطیع اوامر دولت و مقرّرات کشور بوده‌اند، مأیوس و ناامید خواهند گردید. عاجزانه تمنّا داریم مقرّر فرمایند از تبلیغات حضرات که موجب فساد و تعدّیّات و تجاوزات غیر قابل تحمّلشان جلوگیری فرمایند تا به آسایش به امور رعیّتی و کسب خودمان قیام و به دعای دوام دولت متبوعه مشغول باشیم.

محمّدعلی سعادتی، سلطان باران‌پور، محمّدعلی شفیعی، حاجی محمّدعلی (مکرانی؟)، حاجی محمّدحسین کاظمی، علی‌اکبر نصرتی، علی‌اکبر شیخ‌زاده، علی ندّاف، حاجی علی ولی‌زاده، محمّدحسن، حاجی ملک سروانی [سراوانی]، حاجی حسین سراوانی، محمّدعلی شهنوازی، علی احسانی، یعقوب سروری، قربان فارسی، نبیّ سروان‌زاده، فرج‌الله صحرانورد، محمّدقاسم پارسی، حسین آقاجان، آقاجان فارسی، محمّدعلی کاظمی، محمّدابراهیم حقیقی، علی‌اکبر شفیعی، محمّدعلی کاظمی، سیّد کاظم، محمّدحسین افشاری، سیّد مرتضی علوی، سیّد محمود علوی، محمّدی، غلام‌علی سرگلزایی، شیرعلی تاجیک، عبّاس‌علی ملک‌زاده، عبّاس، غلام‌علی کاوه، رجب‌علی ملک سراوانی، سیّد مصیّب، سیّد هاشم، سیّد محمّد، حسین بندان‌زاده، کربلایی محمّد کمالی، سیّد حاجی احمد شریفی.

[مهر: ادارۀ تلگراف تهران، دایرهٴ فرستندهٴ تلگرافات]

 

[مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۴۲۸۹، تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۲۴].

[حاشیه ۲:] وزارت کشور، ۱۲ خرداد ۱۳۲۴.

[حاشیه ۳:] سیاسی، ۱۶ خرداد ۱۳۲۴.

[حاشیه ۴:] شمارۀ ۲ / ۱۵۶۷۸ – ۱۶ خرداد [۱۳۲۴].

[حاشیه ۵:] تهیّهٴ جواب، ۲۸ خرداد ۱۳۲۴.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]