[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۹  فروردین ۱۳۲۳

 

مقام منیع وزارت محترم کشور، دام اقباله

محترماً معروض می‌دارد: این جانب عبدالله (عبودیّت) قمی و اهل قم و تبعهٴ دولت علیّهٴ ایران و بهائی و علاقهٴ زندگانی و فامیل در قم داشته و دارم. چندی به واسطهٴ ضیق معیشت مسافرت کرده بودم و حالیه مدّتی است مراجعت به قم نموده و مشغول کسب و کار هستم. اهالی قم به جرم این‌که بهائی هستم همه روزه بدون جهت و سبب مزاحمت برای این جانب و بستگانم فراهم می‌کنند و مخلّ آسایش و کسب و کارم هستند، وادار نموده تا دو دکّان که محلّ تحصیل لقمه نانی بود، از دستم گرفتند و مع‌ذلک تهدید به قتل و غارت می‌کنند. لذا تمنّیٰ و رجا از آن مقام محترم داریم که وسایل آسایش این دعاگو فراهم شود که آسوده در وطن اصلی خود مشغول دعاگویی باشم.

[ امضاء: عبدالله عبودیّت ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]