[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

 

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

از اردبیل به [طهران]

شمارۀ: ۷۲

تاریخ اصل: ۱۱ شهریور

تاریخ وصول: ۱۴ شهریو ۱۳۲۴

 

ساحت مقدّس مجلس شورای ملّی، کپیه جناب اشرف آقای نخست وزیر، کپیه آقای وزیر دادگستری، کپیه وزارت جلیلهٴ کشور، کپیه آقای وزیر دارایی، کپیه وزارت جلیلهٴ بهداری، کپیه آقای وزیر پست و تلگراف، کپیه ریاست تشکیلات ژاندارمری کلّ مملکتی

تعقیب تلگراف شکوائیّه راجع به غارت محصول قریهٴ گلیجان خلخال املاک برگذاری تحمیل دولت در مقابل شهر رودسر و غیره با عدم توجّه دولت برای دادرسی ناچار جهت جمع‌آوری رعایای متواری شدهٴ اردبیل و خلخال مسافرت نموده، نتیجهٴ بازرسی، معلوم شد دادگاه بخش خلخال یک سال بلا تصدّی، ابراهیمی فرماندار خلخال کنار منقل آلت اجرای سوء چند نفر از خوانین بهائی، ذکایی‌ها؛ صدرالعلماء بهائی‌ها؛ ارشد صباحی؛ سراج‌ لشکر روایی، مأمورین ژاندارم، دارایی و غیره مرعوب رییس تلگراف. داماد سراج روایی، ۱۴ سال تلگراف‌خانه را اشغال، هر چه بخواهد، می‌کند. به شکایات مردم وقعی گذارده نشده، چون سراج لشکر روایی به اتّکاء ذکایی خود را قدر قادر می‌داند. قریب سیصد نفر رعایای پنج ده خود و ذکایی نمایندهٴ خلخال را جمع، تهاجم و سرازیر به قریهٴ گلیجان برگذاری دولت نموده، قرب شصت پنج خروار محصول گندم و حشم، اموال رعایا را به غارت بردند. پنج نفر را مجروح، گوش یک نفر رعیّت را هم برید تا عبرت سایر رعایای خلخال شود. برادر ذکایی اختلاس کنندهٴ مال دولت در گمرک خواسته باز اسلحه در دست گرفته، مأمورین دولت را خلع سلاح نمایند. نامهٴ سوء قصد مشارٌالیه را به طهران فرستادند. در سال ۱۳۲۰ مسبّب اسلحه در دست گرفتن اشرار این چند نفر خوانین بهائی بودند. در نتیجه چندین نفر نظامیان بی‌گناه دولت کشته شده و چندین کرور ضرر و خسارت متوجّه دولت و اهالی گردیده، اینک آزادانه مشغول تبلیغات بهائی به رعایای ساده‌لوح بوده، هرگاه دورهٴ دیگر ذکایی خود را تحمیل ملّت خلخال نماید، نصف از رعایا را به فشار بهائی خواهند قرار داد. در خاتمه رییس بهداری مجدالاطبّاء رعایای مجروح را معاینه و تصدیق معالجه بود. فوراً توسّط ابراهیمی فرماندار مشارٌالیه را معزول، برادر دیگر رییس بهداری بهائی را مأمور بهداری قرار دادند و فرماندهٴ ژاندارمری خلخال را به واسطهٴ شکایت یک نفر حمّامی، ذکایی معزول تا تمام مأمورین مثل فرماندار و غیره به عظمت دولت و قانون مملکت اعتنا ننموده، مرعوب و مطیع چند نفر بهائی باشند. استدعای صدور امر تلگرافی به مجازات اشرار غارت‌کنندگان را دارم.

وکیل گیلانی

 

[حاشیهٴ ۱:] جناب آقای فریدونی

[حاشیهٴ ۲:] [مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۹۵۳۵، تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۲۴]

[حاشیهٴ ۳:] ادارۀ کلّ بازرسی نخست وزیری، ۲۰ شهریور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]