[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

شماره پرونده: -----

شماره بایگانی: -----

 

[آرم]

قوه قضائیه

شکواییه

 

تاریخ تقدیم: -----

کد رهگیری: ۱۳۹۹۲۲۰۳۱۲۹۴۸۲۷۹

پیوست: ٢ برگ

 

مشخصات شاکی: نام: تورج - نام خانوادگی: جعفری روشنکوهی - نام پدر: عبدالباقی - شغل: آزاد - محل اقامت شهرستان/بخش دهستان خیابان کوچه پلاک: استان مازندران – [حذف شده] - شماره ملی: [حذف شده] - شماره تماس: [حذف شده]

مشخصات مشتکی عنه: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – ساری محل - اقامت: استان مازندران – شهرستان ساری – شهر ساری – بلوار پاسداران - اداره کل منابع طبیعی استان مازندران

موضوع شکایت: تصرف عدوانی - تاریخ وقوع جرم: ۰۳ آبان ۱۳۹۹ - محل وقوع جرم: کیاسر – چهار دانگه – روستای روشن کوه

تخریب تاریخ وقوع جرم: ۰۳ آبان ۱۳۹۹ - محل وقوع جرم: کیاسر – چهار دانگه – روستای روشن کوه

دلایل و منضمات:

۱- استشهادیه به شماره. مورخ: -----

۲- ورقه معامله قطعی غیر منقول به شماره. مورخ: ۲۳ دیماه ۱۳۳۰

 

موضوع شکایت: تقاضای تعقیب کیفری و مجازات مشتکی عنه تحت عنوان تصرف عداونی و تخریب به شرح متن

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب بخش کیاسر

با سلام

اینجانب تورج جعفری روشنکوهی مالک پلاک ثبتی ۱۶ اصلی و بخش ۲۲ ساری واقع در قریه روشنکوه با توجه به مدارک و مستندات متقن موجود بالاخص سند رسمی مالکیت تقدیمی متاسفانه مشتکی عنهم در مورخ ۰۳ آبانماه ۱۳۹۹ با قهر و غلبه و بدون ارائه حکم کتبی به مالک و مغایر با موازین قانونی و شرعی اقدام به تخریب حصارهای زمین مزروعی متعلق به اینجانب و تصرف عدوانی نموده‌اند قابل ذکر است که زمین زیر کشت می‌باشد که اقدام آنان جرم و درخور مجازات است از این رو با عنایت به مراتب معروضه نظر به احراز مجرمیت مشتکی عنه استدعای رسیدگی و تعقیب و مجازات آنها را تحت عناوین تخریب و تصرف عدوانی در راستای احقاق حقوق تضییع شده خواستار و در ضمن استشهادیه روستاهای اطراف پیوست می‌گردد.

 

تورج جعفری روشنکوهی [امضاء]

 

مبلغ هزینه دادرسی: ۱۶۰،۰۰۰ ریال

شماره ارجاع: ۲۷۴۹۷۱۷۴۲۸۷

شماره پیگیری: ۲۳۲۷۳۶۸۱۰۷۶

تاریخ و ساعت دریافت وجه: ۱۴ آبانماه ۱۳۹۹ – ۲۷: ۱۰

تعرفه خدمات: ۳۴۲،۵۴۷ ريال

جمع کل پرداختی: ۵۰۲،۵۴۷ ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]