[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۸ دی ۱۳۶۵

 

کمیسیون محترم حقوق بشر سازمان ملل متحد

محترماً به عرض می‌رساند یگانه دخترم بنام ملوک خادم که در تمام دوران زندگی کمک و راهنمای کمینه شمسی خادم مادر ناتوان ۹۰ ساله بوده به علّت عقیدۀ بهائی بودن مدّت ۴۲ ماه است زندانی و اکنون در اوین بند ۴ اطاق ۲ بالا محبوس می‌باشد جهت استخلاصش و برای کمک به من پیرزن در آخر حیات به ولات امور و مقامات صلاحیت‌دار جهت رسیدگی تقاضا داده‌ام متأسفانه تاکنون ترتیب اثری داده نشده و دستگیری مشارٌالیه به اطلاع جامعه بین‌المللی بهائی در ژنو رسیده است با صبر و شکیبائی بامید تائیداتش سازگارم زیرا هرچه کند او کند ما چه توانیم کرد مراتب جهت اطلاع عرض شد.

کمینه شمسی خادم

 

تهران – [آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]