[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

۱۲ مهر ۱۳۲۴

 

وزارت محترم جلیلهٴ دادگستری ایران

با تقدیم سواد فقرهٴ شکایاتی که به شهربانی زابل داده شده، خاطر اولیای محترم آن وزارت‌خانه را مستحضر می‌دارد: در تاریخ ۱۵ شهریور ماه شخصی به نام غلا‌م‌محمّد فراهی از این جانب که سالی مبلغ معتنابهیحقوق گمرکی معاملات تجارتی خود را پرداخت می‌کنم و مورد اطمینان عدّهٴ زیادی از تجّار شهرهای مختلفه ایران می‌باشم، به مضمون این‌که ۲۳۵۵۰ ریال پارچهٴ نخی یزدی از زیر درب چهارچوب انبارش دزدیده‌ام، به شهربانی شهر زابل شکایت نموده و علاوه بر آن در حضور آقای رییس شهربانی و اشخاص دیگر به طوری که ضمن اوراق ضمیمه به استشهادی که ضمیمه شده و ملاحظه می‌فرمایید از هیچ‌گونه تهدید و اهانت خودداری ننموده، پرونده امر در شهربانی تنظیم و مدّتی است به دادگستری احاله شده و تا کنون هم خبر و اثری از آن به ظهور نرسیده. امّا این‌که قبل از روشن شدن وضعیّت پرونده به عرض این عریضه مبادرت نموده‌ام، از لحاظ این‌که تجربه و نظایر این قضیّه به ما ثابت نموده است که پرونده‌های متعلّق به یک عدّه بهائی مقیم این شهرستان آن چه به دادگستری احاله شده، اگر چنان‌چه بر له آنها بوده، راکد گذارده‌اند و چنان‌چه علیه ایشان تنظیم شده، با حدّاکثر موادّ قانونی و یا ماورای قانون، شخص بهائی را محکوم و مجازات نموده‌اند. نظایر این قضایا را چنان‌چه بخواهم شرح دهم، باعث تصدیع و تطویل کلام است، ولی برای اثبات عرایضم به عرض چند فقره که بعضی از آنها را نیز آن وزارت جلیله سابقه دارند، قناعت می‌کنم:

  1. حریق منزل آقای عزّت‌الله عشرتی
  2. ریختن اشرار به منزل آقای عطاءالله شبرخ و چاقو کشیدن بر روی زن‌ها
  3. توقیف ۴۵ روزهٴ آقایان افتخاری و سهیلی و تأیید و پسر ۱۳ ساله‌اش
  4. حریق منزل آقای میثاقی
  5. تخلیهٴ اجباری دکّان آقای میثاقی و آقای رایحی
  6. در مدّت شش ماه، سه مرتبه دزدیدن دکّان خود این جانب و ترتیب اثر ندادن آن
  7. پروندهٴ اتّهام منتسبه به آقای بهجت
  8. چند پرونده‌های شرکت هیرمند که مؤسّسهٴ بهائی است در زابل

علاوه بر این نوشتن الفاظ رکیک و توهین‌آمیز به در دکّان‌های بهائیان و دیوارهای خیابان که عین بعضی نوشتجات موجود است.

اولیای محترم امور تصدیق خواهند فرمود که وقتی که از یک عدّه مفسده‌جو و شرور جلوگیری به عمل نیاید و مجازاتی برای اعمال و رفتار دور از آداب انسانیّت آنها در بین نبود، البتّه این سهل‌انگاری باعث تشجیع و ترغیب آنها شده، روز به روز بر شرارت خود می‌فزایند. خصوصاً آن‌که بعضی از مأمورین دولت که سوء استفاده از موقعیّت خود نموده و در انجام وظیفه، اعمال نظر شخصی و خصوصی می‌نمایند، اتّکاء و پشت‌گرمی اشخاص به آنها باشد. این است که از آن مقام منیع استدعا دارم به مراتب معروضه توجّه فرموده، فکری برای این یک مشت قلیل که فقط و فقط به جرم بهائیت دستخوش اغراض شخصی و هویٰ و هوس یک عدّه اراذل و اوباش شده‌اند، بفرمایند. با تقدیم احترامات فائقه.

نصرالله آزاده

[امضا]

رونوشت برای وزارت جلیلهٴ کشور

رونوشت برای ادارۀ محترم نظارت دادگستری

رونوشت برای ادارۀ محترم دادگستری کرمان

تقدیم گردید.

رونوشت برای اطّلاع مقام محترم وزارت جلیلهٴ کشور تقدیم و تمنّای بذل توجّه نسبت به رسیدگی امر را دارم. با تقدیم احترامات فائقه.

[امضا]

 

[یادداشتهای دستنویس]

سیاسی، پیوست دارد. ۳ آبان ۱۳۲۴

شمارۀ ۸ -۴۹۲۴۰ – ۵ آبان ۱۳۲۴

شمارۀ ۸۶۴۰- س – ۶- ۸

آقای انصاری، ۸-۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]