[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره: -----

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۶۰

 

جناب آقای دلجو

شهردار محترم طهران

باستحضار می رساند:

از صبح روز ۱۴ آذر ۱۳۶۰ عده ای پاسدار از طرف شهرداری به محل گورستان بهائیان واقع در خیابان خاوران مراجعه نموده و از دفن اموات جلوگیری نموده اند.

از سالها پیش که خیابان خاوران و نواحی اطراف آن بتدریج جزء منطقه مسکونی شهر قرار میگرفت جامعه بهائی در صدد احداث گورستان دیگری در خارج محدوده مسکونی شهر بر آمدند که سوابق آن در پرونده های شهرداری منعکس است ولی متأسفانه مراجعات مکرر بمسئولین امر برای دریافت اجازه احداث این گورستان همیشه بی جواب مانده و تا کنون پاسخی بدست نیامده است.

در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۵۸ حجة الاسلام آقای سید علی غیوری بعنوان نماینده حضرت امام خمینی و حضرت آیت الله منتظری طی نامه ای به کمیته مرکزی انقلاب اسلامی شهر ری و کمیته های حومه که رونوشت آن به پیوست تقدیم می شود برای احداث گورستان در کبیر آباد ملک جامعه بهائیان اجازه دادند ولی بنیاد مستضعفان با این کار موافقت ننمود.

در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۵۹ حضرت آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست دیوانعالی کشور طی نامه ای که رونوشت آن نیز ضمیمه است دستور دادند که گورستان بهائیان برای دفن امواتشان در اختیار آنها قرار گیرد و آمبولانس نعش کش هم تحویل بهائیان گردد.

بر اساس این سوابق و مدارک دیگری که به پیوست تقدیم میگردد جامعه بهائی از مدتها پیش در صدد انتقال محل گورستان بوده و برای صدور اجازه در این مورد بشهرداری مراجعه نموده اند ولی تا زمانیکه زمینی خارج از محدوده برای احداث گورستان جدید در اختیار جامعه بهائی قرار نگیرد ناگزیر باید با دفن اموات در محل فعلی موافقت نمود چون کلّ نفس ذائقه الموت و بهائیان را نیز چون سایر افراد بشر از مرگ گریز و گزیری نیست و در گذشتگان بهائی باید در جائی دفن گردد.

یقین است آن مقام محترم باین نکات توجه لازم دارند و دستور سریع و مؤکد در این باره صادر خواهند نمود که تا زمانیکه محل دیگری از طرف شهرداری برای احداث گورستان بهائیان تعیین نشده از دفن اموات در گورستان فعلی جلوگیری نشود و در اسرع وقت نسبت به تعیین محل برای احداث گورستان جدید اقدام گردد تا موجبی برای تکرار موضوع و تصدیع مکرر پیش نیاید.

جامعه بهائیان طهران

[دو امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

پیوست ۶ برگ

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه اول]

برادر سیفیان

بررسی و اظهار نظر فرمائید.

[امضا]

۲۱ آذر ۱۳۶۰

بسمه تعالی

با توجه به اینکه بهائیت یک فرقه سیاسی بوده است که در زمان استعمار انگلیس و پس از آن صهیونیست فقط باعث انحراف مردم بوده است چه قدر از افراد ساده ای که گول فرقه را خورده اند و چه مسلمانانی که بی جهت [ناخوانا] خودشان را صرف بحث با آنگروه گذارده اند بنابر این به هیچ وجه بعنوان یک دین و مذهب رسمیت ندارند و اینگونه افراد بایستی فقط در گورستان غیر اهل کتاب دفن گردند.

سیفیان

[امضا]

۲۱ آذر ۱۳۶۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]