[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن،

تلگراف

 

از آباده به ط [طهران]؛ شماره قبض: ۱۰۲۳، شماره تلگراف: ۱۵؛ تعداد کلمه: ۲۶۷، تاریخ اصل: ۲ [خرداد ۱۳۲۳]، تاریخ وصول: ۴ خرداد[ ۱۳۲۳]

مجلس شورای ملّی، رونوشت جناب آقای نخست وزیر، رونوشت وزارت کشور، رونوشت وزارت دادگستری، رونوشت وزارت جنگ، رونوشت تیمسار سرلشکر جهان‌بانی فرماندهٴ محبوب نیروی جنوب، رونوشت دادستان [ناخوانا]، رونوشت اسلام، رونوشت خورشید ایران، رونوشت قیام ایران، رونوشت شیراز استانداری، رونوشت جناب آیت‌الله آقای حاج سیّد نورالدّین، رونوشت اقیانوس، رونوشت سروش، رونوشت جمعیّت آزادگان فارس

از اقدامات بی‌رویّهٴ آقای سرهنگ امان‌پور فرماندهٴ نظامی و مأمور رسیدگی به قضایای مذهبی آباده، نتیجه غیر میسّر. مخصوص شده از محترمین و اعضای انجمن اهالی نظارت انتخابات دو روز است بر حسب دستور مشارٌالیه زندان انفرادی بدون ملاقات، هیچ گونه مدارک و دلایل مبنی بر دخالت آنها در امور مذهبی [مشاهده] نشده. از بیان حقایق عاجز و ناتوانیم، دوایر دولتی ناظر قضایا باشند، از ادارات توضیح نخواهید تا قضایا کشف و روشن ولی گناه ما بیچارگان مسلمین ثابت شود. منتظر اقدامات سریع و بذل توجّه ساحت مقدّس اولیای امور می‌باشیم.

الحفر ظهر شریفه [الحقیر ظهیرالشّریعه]، آقای شیخ علی‌اکبر شریف، محمّدمهدی کریمی، تقی دانشور، رحیم آقامحمّد، صادق امامیان، محمّدتقی میردامی، محمّد اسمعیل رضاینا [رضانیا]، ذبیح‌الله خیر‌اندیش، جلال مسعودی، حاج حمزه رضانیا، عبدالوهّاب مسعودی، قلی مظفّر، اسعد مسعودی، احمد احمدی، غلام‌رضا رستگاری، شکرالله عسکریان، حاج آقامیر مرشدزاده، رضاقلی مسعودی، اکبر نیک‌بخت، علی‌اصغر رضانیا، کریم کریمی، میرزا حسن جهیبانی، احمد آقای [آقایی]، حسین نحری، خلیل صداقت‌کیش، حسن مجهودی، امیرقلی، اسمعیل، عبّاس‌قلی صداقت‌کیش، محمّد [کحّال]، عزیز‌الله صداقت‌کیش، خلیل رضانیا، امرالله صداقت‌کیش، بابا کاشفی، علی معارفی، غلام‌حسین جنانیان، محمّد نوروزی، محمّد شهان، رضاقلی چوبینه، فتح‌الله [خرامیان]، غلام‌علی هنرور، غلام‌حسین [بشمر رایی]، یدالله رستگاری

 

[دستنوشته ۱:] [ مهر: ادارۀ تلگراف طهران].

[دستنوشته ۲:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۱۴۵۳۵، تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۲۳].

[دستنوشته ۳:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۱۷۹۹، تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۳۲۳].

[دستنوشته ۴:] بایگانی.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]