[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[تاریخ: فروردین ۱۳۲۳]

 

جناب آقای فرماندار شهرستان کاشان

به طوری که خاطر شریف مستحضر است و کراراً عرض و تذکّر داده شده، چندی است آقای خالصی‌زاده از آزادی بیان و نطق در منبر سوء استفاده نموده از حدود موعظه و ارشاد تجاوز کرده، از توهین و تحقیر نسبت به فرهنگ و آزادی عموم، آداب و شؤون ملّی [و] بزرگان و مشاهیر تاریخی ایران فروگذار ننموده و چون هیچ‌گونه مانعی در مقابل خود ندیده، اخیراً از حملات عمومی و اجتماعی تجاوز و به اهانت اشخاص و محترمین و تحریک عوامّ پرداخته و با تهدید و خشونت مطالبهٴ پول از افراد می‌کند و هر کس خودداری نمود، در مجامع و منابر گرفتار تهمت و ناسزاهای ایشان می‌گردد و به اغوای مردم می‌کوشد و بالاخره نظر به این‌که رفتار ناهنجار و اهانت و هتّاکی‌های ایشان غیر قابل تحمّل می‌باشد و قطعاً خود مشارٌالیه هم جز تحریک و القاء فتنه منظوری ندارد، از آن مقام مستدعی است قبل از آن‌که منظور آشوب‌طلبانهٴ خود را عملی کند، از مقامات مربوطه تقاضای انتقال مشارٌالیه را به نقطهٴ دیگری بفرمایید تا مردم کاشان از نعمت امنیّت و آزادی بی‌بهره نشوند. با تقدیم مراتب احترام.

رونوشت بالا برای اطّلاع جناب آقای نخست وزیر تقدیم می‌شود. با تقدیم احترامات فائقه.

[امضای ۲۴ نفر در ذیل ورقه]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]