[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره: -----

صورت مجلس

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادگستر‌ی آذربایجان شرقی

برگ بازجوئی و صورتمجلس

دادخواهان: آقای فرض الله اقدسی ایلخچی

دادخوانده: -----

خواسته: تأمین وکیل

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۶۶

پرونده: ۶۴۳ — ۲۵ /۶۶ خ

جزوهدان: -----

به تاریخ چهاردهم دیماه هزار و سیصد و شصت و شش در وقت فوقالعاده در اجرای قرار تأمین وکیل فوق که از طرف ریاست محترم دادگاه به اینجانب ارجاع و محول گردیده در ساعت ۹ صبح با وسیله نقلیه‌ای که خواهان قبلاً تدارک دیده بود در معیت آقای [ناخوانا] کارشناس رسمی دادگستری تبریز به محل اجرای قرار که در قریه ایلخچی واقع است حرکت پس از ورود به ایلخچی خیابان ۱۷ میرثور کوی انوری کاشی ۱۲ بوده با هدایت و راهنمائی خواهان از منزل مسکونی خواهان بازدید اولاً درب ورودی نداشت و بنا باظهار خواهان با تراکتور درب ورودی از جا کنده شده بود پس از ورود به خانه باغچه مسدود باین دلیل از ساختمان قسمت جلو شرقی که شامل دو باب اطاق یک راهرو دو صندوق‌خانه بوده بازدید تماماً در اثر آتش سوزی با وسایل موجود در آن سوخته و از بین رفته و شیشه‌های پنجره اطاقها نیز شکسته شده بود و درب‌های اطاقها و صندوق‌خانه نیز که چوبی بود به کلی سوخته بودند و بعد از ساختمان جنوبی که دو طبقه بوده ابتدا از طبقه پائین که آشپزخانه و حمام بوده بازدید شد که کلاً تخریب گردیده که دستشویی نیز در آشپزخانه تخریب و ظرفشوئی نیز شکسته و شیر‌آلات آن نیز موجود نبوده و یکباب انباری در قسمت ضلع جنوبی غربی که در اثر آتش سوزی سقف آن فرو ریخته و تیرهای چوبی نیز سوخته بود و طبقه فوقانی نیز که شامل یک باب اطاق بزرگ و راهرو و صندوق‌خانه بوده که در اثر تخریب و آتش سوزی با وسائل موجود که مفروش بوده سوخته و از بین رفته بود و آثار باقیمانده لحاف و تشک و کناره گلیم موجود بود که در زیر آوار مانده بودند و حیاط اندرونی ساختمان رو به جنوب شامل انبار اثاثیه و اطاق کاه و علوفه و یک راهرو و طویله که سقف اطاق و راهرو و اطاق کاه کاملاً سوخته و تیرهای آن به توی اطاق ریخته و اثاث موجود در آنها نیز در زیر آوار مانده و در حد غربی حیاط انبار هیزم بود که سقف و درب آن نیز سوخته و فرو ریخته بود و در گوشه ضلع جنوب غربی حیاط علوفه زمستانی از قبیل یونجه و غیره بوده که در اثر آتش سوزی کاملاً سوخته بود و در گوشه انبار در حد جنوب غربی حیاط اندرونی است به اظهار خواهان که در حدود ۴۰ تا ۵۰ اصله درخت بوده سوخته و از بین رفته است و تمام کلید و پریز برق نیز کنده شده و معلوم نیست وسیله چه کسانی برده شده از آقای مهندس فکرانه کارشناس و نتیجه خواسته شد که نظریه خود را ضمن برآورد میزان خسارت وارده اعلام دارند آقای کارشناس اظهار داشتند با توجه به مراتب فوق که کاملاً بررسی و دقیقاً معاینه و ملاحظه شد خسارت وارده در حال حاضر در حدود چهار میلیون و پانصد هزار ریال تعیین و برآورد می‌گردد پس از اظهار نظر آقای کارشناس خواهان اظهار داشتند با توجه به این که آقای کارشناس نظریه خود را اعلام داشتند دیگر مطلبی ندارم لذا پس از اجرای قرار و تنظیم صورتمجلس در ساعت ۳۰ / ۱۲ باداره مراجعت شد.

مدیر دفتر دادگاه شعبه ۲۵ حقوقی تبریز

[امضا]

[مهر]

 

دستمزد نیز دریافت گردید

[۲ امضا]

 

وقتی قرار اجرا گردید [ناخوانا] جهت ملاحظه به نظر دادگاه برسد

۱۴ دی ۱۳۶۶

 

دفتر ملاحظه شد از موجودی کسر [ناخوانا]

رئیس دادگاه

[امضا]

۱۴ دی ۱۳۶۶

 

[امضا و مهر در پائین صفحه اول]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]