[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

٩ آبان ١٣٩٢

 

ریاست محترم دادگاه کیاسر

احتراماً امضاء کنندگان ذیل جهت کاشت پائیزه به روستای ایول و سرزمینهای خویش به همراه بذر و تراکتور مراجعه نمودیم و در حین کاشت زمین از طرف پاسگاه شما در ممانعت بعمل آمد و کار کاشت را متوقف نمودند. با توجه به همین موضوع در سال گذشته و تنظیم پرونده و شکایت علیه مزاحمین کاشت که در شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر اسکان مطرح و اخیراً متهمین محکوم شده‌اند و مالکیت ما محرز است و آباء و اجدادی زمینهای مزارعی خویش را هر ساله زیر کشت برده‌ایم امروز با ممانعت پاسگاه کار کاشت متوقف و منوط و مشروط به صدور مجوز نمودند در حالیکه دادگستری تجدید نظر این موضوع را یک ابداع قضائی و باطل اعلام نموده است و هر گونه مزاحمت و ممانعت را نیز محکوم می‌داند لذا خواهشمندیم بطریق مقتضی به پاسگاه اعلام فرمائید تا بتوانیم کشت زمینهای خود را ادامه داده و بر اساس اصل الزرع للزارع ولو کان غاصبا کشاورزی خود را به پایان ببریم. صورت جلسه پاسگاه ضمیمه می‌باشد از قبل از عنایت و محبت شما سپاسگزارم

 

[امضاء افراد مختلف]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]