[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

١٨ مهر ١٣٩١

 

بسمه تعالی

مقام محترم معاونت قضائی رئیس کل دادگستری استان مازندران

با عرض سلام و احترام باستحضار می‌رساند با توجه به اهمیت کشاورزی، طی سی سال اخیر هر ساله زمینهای مزروعی خویش را در روستای ایول با دستور صادره از مقام محترم دادگاه کیاسر و همراهی پاسگاه پشتکوه انجام داده و کاشت و برداشت را از مجرای قانونی اقدام نمودیم و طی این سالها از منازل خود نیز برای سکونت موقت استفاده می‌کردیم تا اینکه در سال ١٣٨٩ منازل مسکونی و طویله و انبار کاه و علوفه غیر قانونی و غیر شرعی توسط افرادی تخریب و تسطیح و خاکبرداری شد که متعاقب آن شکایتی انجام گرفت و اینک در حال بررسی می‌باشد. بعد از سال ١٣٨٩ نیز همچنان زمینهای کشاورزی خود را بروال سنوات قبل کاشت و برداشت نمودیم و در سال جاری ١٣٩١ بدستور قاضی محترم دادگاه کیاسر و همراهی پاسگاه محصول زراعی خود را در تابستان جمع آوری کردیم و گردوهای خود را در محل و باغ چیدیم و برای کشت پائیزه نیز طبق دستور صادره از قاضی محترم دادگاه کیاسر مورخه ٢١ شهریور ١٣٩١ و نظارت پاسگاه و شورای اسلامی ایول شروع به کارکردیم تا اینکه روز ١۴ مهرماه ١٣٩١ از جانب پاسگاه دستور رسید که کار کشت متوقف شود و صورت جلسه ای تنظیم گردید که برای ادامه کاشت از دادگاه کیاسر دستور جدید آورده شود. دو دستگاه تراکتور که بخشی از زمینها را زیر کشت برده و بخشی از زمینها بذر پاشیده و آماده کشت می‌باشد متوقف شد و روز جمعه ١۵ مهرماه طی مکتوبی حضور قاضی محترم دادگاه کیاسر معروض گردید که دستور فرمایند باقیمانده زمینها کاشته شود ولی با کمال تعجب و ناباوری بر خلاف دفعات گذشته ادامه کار کشاورزی را منوط به نتیجه رأی دادگاه تجدیدنظر در ارتباط با پرونده تخریب ساختمانها نمودند که هیچ گونه ارتباطی با زمینهای مزروعی ندارد. مجدد روز ١۶ مهرماه هم بصورت مکتوب و هم حضوری خدمت رئیس دادگاه کیاسر این موضوع مطرح گردید ولی قاضی محترم همان نظر قبلی خویش را تکرار نمودند و اظهار نظر در امر کشاورزی را منوط به نظر قطعی دادگاه تجدیدنظر دانسته از آن جائیکه پرونده بجهت تحقیق و تفحص بیشتر به منطقه فرستاه شده و پرونده‌ای در دادگاه تجدیدنظر وجود ندارد و کار زراعی با تخریب ساختمانها نیز ارتباطی نداشته و هر یک از کشاورزان ایولی سند قباله زمین خود را دارند که اثبات مالکیت می‌کند و آباء و اجدادی در زادگاه خود به امر کشاورزی پرداخته و حتی بعد مسافت طی سالهای اخیر نیز آنان را از فعالیت باز نداشته است معلوم نیست بر چه اساسی اقدام کشاورزی متوقف شده است؟

از آنجائیکه منطقه زراعی کوهستانی است و از دست رفتن زمان و فرصت موجب خسارت است زیرا هر آن ممکن است از نظر جوی تغییر و تحول پیش آید و باران و برف مجال کشت را ندهد، لذا خواهشمندیم دستور فرمائید کار زراعی بروال سنوات قبل انجام شود و زمان برداشت هرگونه دستور بر مبنای قوانین جاریه از جانب مسئولین محترم قضائی صادر شود اطاعت خواهد شد.

با تقدیم احترام

اسدالله نعیمی [امضا]، علی پیری[امضا]، عطاءالله موفقی [امضا]، اکبر موفقی [امضا]، محمود پیری[امضا]، روح‌الله روحانی [امضا]، کیانوش نعیمی [امضا]، حسین احمدی [امضا]، فرامرز روحانی [امضا] [و چند امضای ناخوانا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]