[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم محفل روحانی ملّی بهائیان ایران]

نمرهٴ: ۳۹۴۹؛ تاریخ: ۷ شهرالاسماء ۱۰۳، مطابق ۴ شهریور ۱۳۲۵

 

جناب اشرف آقای قوام‌السّلطنه، نخست وزیر

چندی است در صفحات فارس علی‌الخصوص شیراز و نیریز به تحریک و تلقین نفوس مغرضهٴ مفسده، تظاهراتی بر ضدّ بهائیان به عمل آمده و اخیراً بر شدّت و وخامت اوضاع افزوده و اشخاص ماجراجو و فتنه‌انگیز علناً چند نفر از بهائیان را در حین اشتغال به کسب و کار مضروب نموده و به جمعی فحّاشی و هتّاکی کرده و قدرت عبور و مرور در معابر و اسواق را از آنان مسلوب ساخته و با انتشار کتاب ردّیّه، احساسات عوامّ‌الناس را بر علیه آن مظلومان که با کسی کاری ندارند و فقط به ایفای وظایف مدنی و اجتماعی خود به کمال متانت و بردباری و حلم و مدارا مشغولند، برانگیخته‌اند. در نیریز نیز همین تحریکات و تفتینات بر ضدّ بهائیان آن سامان به نهایت شدّت در جریان است و بیم آن می‌رود که حوادث هولناک رخ دهد و آتش فتنه و فساد به نهایت قوّت شعله‌ور گردد. هر چند این محفل طیّ عرایض عدیده خاطر محترم جناب اشرف را به نهایت احترام از توطئه‌ها و فتنه‌انگیزی‌ها و نقشه‌های خطرناک مغرضین و مفسدین که به دستیاری نفوس مرموزه بر ضدّ بهائیان تهیّه و اجراء می‌شود، مسبوق و مستحضر ساخته و استدعای عطف توجّه مخصوص نموده، مع‌ذلک عریضهٴ محفل روحانی شیراز که راجع به حوادث اخیره آن سامان به آن ساحت محترم عرض شده، لفّاً تقدیم می‌گردد تا ندای آن مظلومان مستقیماً به سمع مبارک برسد و اوامر اکیده برای جلوگیری از فتنه و فساد مفسدین و تحریکات متعصّبین و تلقینات مغرضین که نتیجه‌اش جز بروز انقلاب و تولید ضوضاء و غوغا و تجاوز به جان و مال جمعی از رعایای صدیق و مطیع کشور عزیز ما، چیز دیگر نخواهد بود، شرف صدور یابد و قدرت و سطوت دولت بر متجاسران و متعدّیان بیش از پیش واضح و مکشوف شود. با تقدیم احترامات فائقه.

منشی محفل روحانی ملّی بهائیان ایران، علی‌اکبر فروتن؛ [امضاء: علی‌اکبر فروتن]

[مهر: محفل روحانی ملّی بهائیان ایران، سنهٴ ۹۱]

 

[دستنوشته:] آقای فریور، شرح لازم به مقامات مربوطه پیرو نامه‌های سابق نوشته شود. ۱۰ شهریور ۱۳۲۵ [امضاء].

[مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۲۶۷۸۷، تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۲۵]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]