[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم محفل روحانی ملّی بهائیان ایران]

 

مورّخهٴ: ۱ شهر العزة ۱۰۳، مطابق: ۱۷ شهریور ۱۳۲۵

 شمارۀ: ۴۳۸۴

 

جناب اشرف آقای قوام‌السّلطنه، نخست وزیر

در تعقیب عرایض سابقه راجع به حوادث نیریز مجدّداً به کمال احترام خاطر مبارک را مزید استحضار می‌نماید: سیّد محیی‌الدین فالی کماکان اهالی نیریز را بر ضدّ بهائیان اغوا و تحریک و مستمرّاً مبغضین و مفسدین را به قتل و غارت آن مظلومان تشویق و ترغیب می‌نماید و بر اثر القائات و تفتینات مشارٌالیه، بهائیان نیریز مکرّر مورد هجوم اشرار واقع و قدرت خروج از منازل و اشتغال به کسب و کار از آن بی‌پناهان مسلوب و اخیراً امر منجر به تشهیر سلاح و تیراندازی به سوی آنان نیز گردیده و چند روز قبل دست یکی از جوانان بهائی مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. اولیای امور محلّی با وعده‌های پیاپی الیٰ حال اقدام مؤثّر ننموده و از تحریکات سیّد مزبور نکاسته‌اند و اگر حال به همین منوال باقی ماند، وقوع حوادث خونین مسلّم خواهد بود. از آن مقام منیع مستدعی است اوامر لازمه به مقامات مربوطه برای جلوگیری از وقایع ناگوار و شرارت اشرار صادر فرمایند [تا] جان و مال بعضی از رعایای مظلوم و صدیق از تعرّض نفوس مفسدت‌انگیز که برای نیل به مقاصد شوم خود بهائیان را وجه‌المصالحه قرار داده‌اند، محفوظ و مصون ماند. با تقدیم احترامات فائقه.

منشی محفل روحانی ملّی بهائیان ایران،

علی اکبر فروتن

امضاء

محلّ مهر محفل روحانی بهائیان ایران سنه ۹۱

 

[دستنوشته:] آقای فخرائی، دفتر شرح لازم تهیه شود ۲۲ شهریور ۱۳۲۵ [امضاء]

[مهر: ورود به دفتر ریاست وزراء شماره: ۲۷۸۱۳، بتاریخ: ۳۰ شهریور ۱۳۲۵]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]