[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

٢٠ تیر ۱۳۲۳

 

جناب آقای نخست وزیر کشور شاهنشاهی

این جانبان اهالی ستمدیدهٴ زاهدان به خاک‌پای مبارک به عرض می‌رساند با آن‌که برای استقلال اسلام خون‌ها ریخته و جوانان از بین رفته‌اند، حالیه در هوای گرم زاهدان، مرکز سرحدّی زندگانی می‌نماییم و از ستم‌های دورهٴ گذشته می‌خواهیم در زیر سایهٴ مبارک به سر ببریم. بدبختانه رییس شهربانی آقای ساری اصلانی بهائی، پسرش بهائی، عمویش ساری اصلانی بازرس ادارۀ راه زاهدان بهائی، سروان معنوی رییس امور اداری هنگ بهائی؛ با کمال رشادت مذهب بهائی را در زاهدان و زابل رواج داده و بدون ترس همه شب مجلس شب‌نشینی با (جوادی نام) مبلّغ بهائی‌ها، مشغول تبلیغ می‌باشند و اگر چنان چه یک نفر تمرّد از امر آقای رییس شهربانی یا بستگان اینان نمود، به انواع مختلفه او را تهدید می‌نمایند. چنان‌چه از رویّهٴ ناشایستهٴ آقای رییس شهربانی جلوگیری نشود، زد و خورد و اغتشاش تولید می‌شود. مخصوصاً این موقع که حضرت آقای فرماندار مکران هم تشریف ندارند بر جسارت آنها افزوده شده است و اسباب زحمت اهالی شده و می‌شوند. محض رضای خدا و وجدان پاک خودتان، نسبت به اهالی مسلمان‌ها هر طریق صلاح می‌دانید، مرحمت خود را دریغ نفرمایید. در پایان، شرحی هم در یک ماه قبل به آقای رییس کلّ شهربانی عرض شده، ترتیب اثری ندادند. (به نام صاحب‌الزّمان) از خود دفاع خواهیم کرد.

رونوشت جهت اطّلاع ریاست محترم کلّ شهربانی ارسال می‌شود.

[امضاء: مهدی صاحب‌الزّمانی]

 

[حاشیهٴ ۱:] آقای ساری اصلانی مأمور مشهد شده‌اند، بنابراین دیگر اقدامی ندارد. بایگانی شود. ۲۱ مرداد ۱۳۲۳

[مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا:] شمارۀ: ۱۰۰۰۷ -  تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]