[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

هوالبصیر العلیم

جناب آقای عشقی دادستان محترم شهرستان قائم شهر

۳ آذر ماه ۱۳۸۷

 

بکمال خضوع مکرراً باستحضار حضرتت می رسانیم عجب اینکه مع آنکه دستور شما و بازپرس محترم شعبه اول دادسرای عمومی در هامش و ظهر تظلمات تقدیمی بتاریخهای ۲ و ۶ و ۱۵ آبانماه ۱۳۸۷ خصوص تخریب و تجاوز به حریم قبرستان اختصاصی بهائیان درزیکلا به ریاست محترم کلانتری شماره ۱۲ در تعقیب متخلفین و حفاظت از قبرستان ویران شده صادر گردید نه تنها اقدام بایسته‌ای معمول نشد بلکه بر جرأت و جسارت و متجاوزین افزوده شده بطوریکه در صبح روز ۱۳ آبان عده‌ای ناشناس با در اختیار داشتن بولدوزر بقصد هدم کلی مکان توصیفی مراجعه که با ممانعت ارباب قبور مواجه و چون اوضاع به کلانتری مرقوم و پلیس محترم ۱۱۰ اعلام گشت مأمورین نیروی انتظامی به محل یاد شده حضور یافته لکن نسبت به دستگیری اشخاص متجاوز و متجاسر اقدامی ننموده‌اند در تعاقب موضوع حضوری به کلانتری مراجعه و علت عدم تعقیب را از ریاست جویا شدیم غیر از تمهّل از اجرای دستورات مقامات قضائی پاسخ قانونی و حقوقی دریافت ننمودیم چون ناقضین به قوانین و مقررا ت و شرع انور اوضاع را چنین مشاهده کرده‌اند مع الاسف برای بار سوم یعنی در سحرگاه جمعه اول آذرماه ۱۳۸۷ با تجهیز سه دستگاه لودر و چندین دستگاه ماشین‌های کمپرسی به قبرستان هجوم برده و به تخریب و مطمور بقیه قبور معمور پرداخته و با قطع اشجار و انهدام کامل این مکان و محاذی و تسطیح ضلع غربی که با سیم‌های خاردار محفوظ و محصور بوده آنجا را ترک نموده‌اند در اولین لحظه ورود متجاوزان فی الفور مراتب به کلانتری مزبور تلفناً اعلام ولی متاسفانه از اعزام مأمورین و پلیس پیشگیری خبری نشد.

جناب دادستان همانگونه که مستحضرید چنین اقدامی از ناحیه مرتکبین نه تنها مغایر با اصول قانون اساسی بویژه اصل سوم و چهاردهم و نوزدهم و بیست و سوم و سایر قوانین مدنی و حقوقی شهروندی است بلکه وهن به متوفیات شده و موجبات خسارت جبران ناپذیر روحی و روانی اصحاب قبور و ساکنین این دیار را در بر داشته و با قاعده تسلیط و لا ضرر در تباین و تناقض بوده و مألاً باعث هتک حرمت نظام جمهوری اسلامی خواهد بود بنا به مراتب معروضه مجدداً از جنابعالی تقاضا مینمائیم دستور فوری در تعقیب و جلب متخلفان و ناقضان قوانین و نافیان شیم اخلاقی و انسانی و تعیین تکلیف مکان مخروبه مذکوره و تأمین امنیت و جبران خسارات مادی و معنوی قبرستان را صادر می‌فرمائید. از حضرت بیچون توفیق اولیای محترم امور و ملاذ جمهور را در بکور و آصال راجی و ملتمسیم.

با تقدیم احترامات – از طرف بهائیان درزیکلا قائم شهر

[امضاء بهائیان درزیکلا در ذیل نامه]

 

[یادداشت حاشیه نامه]

رونوشت به:

جناب آقای رئیس زاده معاونت مجتمع قضائی و پیگری و نظارت دادگستری استان مازنداران جهت استحضار و استدعای اوامر مقتضی در این خصوص

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]