[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

تبارک الذی بیده الملک

جناب آقای استاندار محترم مازندران و ریاست عالیه شورای تأمین استان

بتاریخ پنجم آذرماه ۱۳۸۷

پس ار تحیات و ابلاغ اشواق قلبی پیرو تظلمات تقدیمی بشماره ثبت ۸۰۶۷۰ – ۱۸ آبان ۱۳۸۷ و همه مراجعات عدیده یک ماهه اخیر موضوع تخریب و تجاوز قبرستان اختصاصی ما بهائیان درزیکلای قائم شهر مجدداً معروض میداریم بدلیل تمهل ریاست محترم کلانتری ۱۲ قائم شهر نسبت به دستورات مراجع محترم قضائی در حفاظت و دستگیری متخلفین موجب گشت متجاوزین بر جرأت و جسارت خود بیافزایند بشأنیکه غیر از حضور در صبح روز ۱۳ آبانماه در سحرگاه اول آذرماه ۱۳۸۷ آنان با عده‌ای از اهل عناد و تعصب هم دست شده و با تجهیزات و امکانات بیشتر از قبل شامل سه دستگاه لودر و هشت دستگاه کمپرسی به محوطه قبرستان هجوم و یورش برده و تخریب و مطمور بقیه قبر معمور حتی نبش قبر پرداخته و پس از قطع اشجار غرس شده و انهدام کامل آرامگاه و محاذی و تسطیح ضلع غربی که با سیم‌های خاردار و چپر محصور و محفوظ بوده از محل واقعه گریخته‌اند هرچند بی‌وقفه و در حین ارتکاب مرتکبین مراتب به کلانتری مذکور اعلام گردید ولی متأسفانه هیچگونه ترتیب اثری به درخواستمان داده نشد.

جناب آقای استاندار از آنجا که تفتیش عقاید و انگیزاسیون این یادگار زشت قرون وسطائی در هیچ نقطه‌ای از جهان راقیه به ویژه کشور عزیزمان ایران جایگاهی ندارد و آثار گوهربار ادیان الهی در تربیت نفوس انسانی بالاخص مدنیت سراج وهاج نبوت کبری نیر آفاق حضرت رسول اکرم (ص) و بدر منیر افلاک علم و معرفتش حضرت اسدالله الغالب علی ابن ابیطالب در این مرز و بوم به ارمغان آورد بر هیچ صاحب بصیرت و معرفتی پوشیده نیست از این حیث صاحب منصبان قضائی و انتظامی و اداری مستقر در این استان بهترین اقلیم جهان قطعاً و هرگز اجازه نخواهند داد اشخاص شرور و متخلف با اعمال و رفتار مغایر نوایای مقدسه ربانیه و روش و شیم غیر مرضیه با نقض قوانین مدّونه باعث وهن به متوفیات بهائی و اصحاب قبور شده و اثرات سوء چنین کرداری جالب انظار و مآلاً اسباب هتک حرمت نظام جمهوری اسلامی ایران شود چه نیکو گفته جلال الدین رومی:

تو لیلة القبری برو تا لیلة القدری شوی                       چون قدر مر ارواح را کاشانه شو کاشانه شو

جناب آقای استاندار ما بهائیان بعلت ایرانی بودن به وطنمان عشق میورزیم و نه تنها مستأمن نیستیم بلکه خود را صاحب حق میدانیم و این حقوق بموجب اصول سوم و چهارم و نوزده و بیست و دو و بیست و سوم قانون اساسی و حکم منطوق ۳۰ قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع واصل تسلیط و قاعده لا ضرر و سایر ملاحظات احکام مقنّن در قوانین منصوصه تأمین و تضمین گردید هر چند از هر نوع دخالت در سیاست حزبی و یا جبهه گیری سیاسی در تمام سطوح محلی و ملّی و بین‌المللی اکیداً و شدیداً نهی شده‌ایم لکن مفهوم حکومت در مقام نهادی برای رفاه و ترقی جامعه بشری و اصل اطاعت از آن و تبعیت از قوانین مدنی از جمله ویژگیهای بارز آئین ماست و بر اساس تعالیم خود خیرخواه همگان هستیم و به جان و دل میکوشیم که شهروندی مفید برای پیشبرد و رفاه عمومی باشیم مع مراتب از جنابعالی تقاضا میشود به موضوع مجدداً عنایت و رسیدگی مجدّانه شده و با صدور دستور عاجل در تعقیب متخلفان و ناقضان قانون و نافیان اخلاق حسنه و تعیین تکلیف مکان مخروبه مذکوره جبران خسارات مادی و معنوی خواهد شد.

ایدّانا الله اجمعین. با تقدیم احترامات – از طرف بهائیان درزیکلا قائم شهر

 

[زیر نامه - امضاء بهائیان درزیکلا قائم شهر همراه با اسامی ایشان]

 

 

[یادداشت بالای نامه:]

۱۹۸۷۸۰ – ۵ آذرماه ۱۳۸۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]