[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف از آباده به [طهران]

شمارۀ: ۵۷

تاریخ اصل: ۸ خرداد

تاریخ وصول: ۹ خرداد ۱۳۲۳

 

توسّط جناب آقای سردار فاخر نمایندهٴ محترم مجلس ریاست مجلس شورای ملّی، رونوشت جناب آقای نخست وزیر، رونوشت وزارت کشور، رونوشت وزارت جنگ، رونوشت دادستان دیوان کیفر، رونوشت دادستان ارتش، رونوشت تیمسار سرلشکر جهان‌بانی فرماندهی محبوب نیروی جنوب، رونوشت شیراز استانداری، رونوشت ستاد نیروی جنوب، رونوشت آقای شیرازی

بدون هیچ‌گونه مجوّز قانونی ساعت ۹ بعد از ظهر روز یک‌شنبه ۲۱ اردیبهشت، سرهنگ امان‌پور فرماندار نظامی آباده، چاکر [را] حبس و بازجویی نکرده به زندان انفرادی انداخته. پس از شش روز که [به] بدبختی زندانی بوده‌ام، بازجویی کرده و به قید کفیل آزاد نموده. اقدام ایشان بر خلاف مادّهٴ مقنّن ۵ قانون حکومت نظامی و ۱۶۴ قانون دادرسی ارتش بوده و چون ایشان به چاکر توهین کرده، استدعا دارم برای رفع اهانت و اعادهٴ حیثیّت، احقاق حقّ فرموده و طبق قانون مجازات فرمایید تا عبرت دیگران شده به حرکات خودسری در حکومت دموکراسی اقدام ننمایند.

محمّدعلی مسعودی

 

[حاشیه:] به وزارت جنگ بنویسید که جریان کار را تحقیق نموده، گزارش بدهند. ۱۰ خرداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]