[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

از قم به ط [طهران]؛ شماره قبض: ۱۲۶۹۱، شماره تلگراف: ۲۳۷ تعداد کلمه: ۱۹۶، تاریخ اصل: ۲۴ بهمن [۱۳۲۸]، تاریخ وصول: ۲۴ بهمن [۱۳۲۸]

 

پیشگاه اقدس اعلیٰ‌حضرت همایونی، اعزّه الله لنصرت دین و اعزاز مسلمین

بهائی‌ها این ملّتی که به سیاست دیگران در این مملکت ریشه بسته، برای این‌که پست‌های حسّاس دولتی را اشغال کردند، قوی شدند و حمایت آن دسته دولتی‌ها از آنها موجب شده در هر جا که عدّهٴ کمی از آنها هستند، علاوه از تبلیغات، مسلمانان را در شکنجه و تعب بیندازند. بدیهی است از این رویّه مفاسدی پی‌درپی تولید شود. استدعای عامّهٴ روحانییّن، بلکه عامّهٴ مسلمانان از پیشگاه همایون آن‌که بهائی‌هایی که در رأس آنها واقع شده‌اند، طبق صلاح دولت و قانون اساسی از خدمت دولت اخراج و قدغن اکید شود دولتی‌ها حمایت از آنها نکنند. در اثر این حمایت‌ها است که بهائی‌ها جرأت نموده در ابرقو شبانه شش تن مسلمان را به طور فجیعی می‌کشند. از طرف دیگر حسّ مسلمانی تحریک، واقعهٴ کاشان را برپا می‌نمایند. دولت اگر تغییر وضع ندهد و خون‌خواهی مسلمانان را نکند، بیم داریم کار از دست روحانییّن که همیشه طالب آرامش‌اند، خارج و منجر به مفاسد بزرگی شود. چهارده ملیون مسلمان انتظار مساعدت از پیشگاه ذات ملوکانه دارند.

 

داعی: محمّد فیض قمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]