صفات الله فهندژ سعدی

متولد: ١٣١٢ در سعدی، شیراز

در تاریخ ٢٣ آذر ۱۳۵۷ در شیراز به قتل رسید

 

بعد از پایان مدرسه ابتدائی وارد ارتش شد و تا آخر عمرش در ارتش خدمت می‌کرد.  عضو محفل روحانی محلی[۱] سعدیه شیراز بود.

در روز ٢٣ آذر ۱۳۵۷، وقتی عده‌ای مهاجم به خانه‌های بهائیان حمله کردند، در خارج از شهر به شکار رفته بود و وقتی به خانه برگشت و با مهاجمین روبرو شد برای متفرق کردن آن‌ها، روی پشت‌بام رفت و با اسلحۀ شکاری‌اش چند گلولۀ هوائی شلیک کرد که باعث درگیری بیشتر شد. سربازان مداخله کردند و با گلوله آنان کشته شد.  جسدش را بردند و به خانواده‌‌اش تحویل ندادند و احتمالاً مأمورین دولتی او را به خاک سپردند.

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

 

[۱]  محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.