[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] واهمه

[تاریخ:] ۱۵ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۴۵

 

شکایت

جراید خارجی که راجع به شایعه شکایت بهائیان مقیم امریکا به سازمان ملل متفق مطالبی نوشته بودند اینطور پیش‌بینی نموده‌اند که بعید بنظر میرسد شکایت بهائیها بجائی برسد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]