[ترجمه ‌ای از متن انگلیسی]

 

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

[روزنامه:] تهران تایمز

[تاریخ:] یکشنبه ۱۱ مارس ۱۹۸۴ ۲۱ اسفند ۱۳۶۲

[شماره:] ۲۸۴- جلد ۵

 

تبلیغات سوء بمنظور پنهان داشتن موفقیت‌های ایران

تهران - امام خمینی دیروز ضمن سخنان خود گفت که مطبوعات خارجی با مطرح ساختن نقض حقوق بشر و اعدام در ایران سعی در پنهان نگهداشتن موفقیت‌های جمهوری اسلامی دارند. ...

او گفت "حالا مطبوعات آنها مسئله نقض حقوق بشر و اعدام بهائیان را پیش کشیده‌اند و میگویند که آنها آزادی ندارند و یا اینکه فقط به خاطر عقایدشان زندانی شده‌اند."...