[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ستاره اسلام

[تاریخ:] [ناخوانا] شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۸۲

 

چرا خطبای مذهبی در ماه محرم از مبارزه با فرقه ضاله بهائی خودداری نمودند؟؟

یکی از روزنامه‌های انگلیسی نوشته بود که دولت ایران از سخنرانی‌های واعظ شهیر آقای فلسفی بمناسبت اینکه در گذشته با فرقه بهائی مبارزه کرده جلوگیری نموده است، این خبر موجب خشم محافل روحانی شد، مخبرین ما پس از تماس با عده‌ای از آقایان خطبای مذهبی نظریات آنها را اینطور شرح میدهند اصولا در ماه محرم که ایام عزاداری امام سوم است کلیه وعاظ از سخنرانی خارج از موضوع کربلا خودداری مینمایند بخصوص اینکه عموم آقایان ملاحظه امور سیاسی را نموده و نخواسته‌اند در ایام عزاداری احساسات مردم مسلمان را تحریک کنند وگرنه این مبارزه اصولی که بر اصل صحیح مذهبی استوار است ادامه داشته و بعد از ایام عزاداری با شدیدترین طرزی دنبال خواهد شد

...

مردم مسلمان ایران با بیصبری منتظر سخنرانیهای مذهبی واعظ شهیر جناب آقای حاج شیخ محمد تقی فلسفی هستند تا با مبارزه اصولی که با فرقه ضاله بهائی می‌نمایند ملت مسلمان ایران را از شر این دسته جاسوس و خائن نجات دهند، روزنامه ستاره اسلام که بشهادت اوراق خود سالیان دراز با جاسوسان لامذهب بهائی مبارزه نموده و با مدارک مثبته آنها را رسوا کرده باین نبرد خدائی تا آخرین لحظه ادامه خواهد داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]