[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] سحر

[تاریخ:] ۱۹ دی ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۱

 

اولین جلسه دادرسی متهمین قتل بهائیها تشکیل شد

قبل از ظهر روز یکشنبه جلسه مقدماتی متهمین پرونده قتل بهائیها در یزد در شعبه اول عالی دیوان جنائی تشکیل و کلیه متهمین حضور پیدا کرده‌اند مفاد ادعا نامه بنامبردگان اعلام و اخطار شد که برای خود وکیل تعیین نمایند کلیه متهمین باستثنای محمد جلالی و علی اکبر توکلی که محرکین میباشند از تعیین وکیل اظهار عجز نموده و تقاضای تعیین وکیل از طرف دادگاه نمودند.

دادگاه نیز آقایان محمود ابطحی دکتر محمود آسایش را بوکالت نامبردگان تعیین نمود.

محمد جلالی و علی اکبر توکلی ده روز مهلت خواستند که شخصا وکیل تعیین نمایند – اغلب متهمین اشخاص ساده و بیچاره‌ای هستند که معلوم است تحت تاثیر تبلیغ مغرضین و استفاده‌جویان واقع شده‌اند و عموما وضع فلاکت‌بار و بدی دارند حتی از داشتن لباس و پوشاک محرومند.

پیش‌بینی میشود که نسبت بمحرکین اشد مجازات تعیین ولی نسبت برعایا و زارعین ساده لوح رعایت تخفیف بعمل آید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]