[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] صبح آزادگان

[تاریخ:] پنجشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۶۰ - ۲۳ ربیع الثانی ۱۴۰۲ - ۱۸ فوریه ۱۹۸۲

[شماره:] ۵۹۴

[صفحه:] ۷

 

نگاهی به انجمن حجتیه – مصاحبه با مهندس مهدی طیب، نماینده کنونی در مجلس شورای اسلامی و عضو سابق انجمن

قسمت پنجم

طرد کردن افراطی انجمن‌ها باعث میشود تا عناصری که اکنون تصمیم دارند از انجمن انشعاب کنند، موضوع را علی السویه بدانند و از انشعاب، منصرف شوند.

حضرت امیر علیه السلام در رابطه با معاویه و خوارج میفرمایند: کسی که قصد حق داشته و حق جو بوده اما در عمل اشتباه کرده با کسی که نیت باطل داشته برابر نیست.

جالب است برایتان بگویم در یک برهه‌ای از تاریخ ایران و اواخر دوره قاجاریه جریان بهائی کشی راه افتاد مثل الان که ضد بهائی‌ها را تسویه می‌کنند آن موقع بحث تسویه بهائی‌ها و کشتن بهائی می‌شد و این قضیه جوری مطرح شد که هر کسی با هر کسی خصومت داشت، اختلاف داشت، دلخوری داشت، می‌گفت او [پاراگراف ناتمام]

اسد آبادی را متهم به بهائیت کردند و نزدیک بود بیایند و بکشند یعنی چی؟ یعنی استعمار خودش دشمنان خودش را مثل سید جمال سرشان را زیر آب بکند عملاً در گم کردن این بازار آشفته نقش دارد و من معتقدم که این جریانی هم که اخیراً با این شدت به وجود آمده شباهت به همان جریان بهائی کشی اواخر دوره قاجار دارد. ما امروز دقیقاً در موضع گیری بر علیه انجمن دو یا سه نوع نظیر این داریم. یک موضع گیری تأئید آمیز که مطلقاً تأئید می‌کند خود انجمن و مدیریتش را و یک موضع گیری تند حاد افراطی همین که گفتم افراد حزب الهی خط امامی که یک روز هم با انجمن همکاری نداشتند به خاطر اینکه اینها از سر راه برداشته بشوند و زمینه برای نفوذ عناصر دیگری فراهم بشود سعی میکند این کار را بطور افراطی انجام دهد...

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]