[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] صبح آزادگان

[تاریخ:] ۱۸ خرداد ۱۳۵۹ – ۲۴ رجب ۱۴۰۰ – ۸ ژوئن ۱۹۸۰

[شماره:] ۱۲۲

[صفحه‌:] ۱۰

 

گزارشی از گروه تولیدی زمزم

...تعدادی از کارخانجات این گروه تولیدی در بحبوحه انقلاب به آتش کشیده شد.

گروه با جمع کل ۹۸ میلیون تومان سرمایه، ۱۲ کارخانه در سرتاسر ایران با تأثیر کمی از پیشرفت انقلاب اسلامی روز بروز از لحاظ اداره و کنترل رو به تلاشی رفت و از سویی مسئله حاکمیت یک عده بهائی در سطح مدیریت و مالکیت تضاد خاص مسلمانان زحمتکش گروه و مدیریت بهائی آنرا دامن زد و موضوع جنبه های مشخص تری گرفت که باعث سوء استفاده مدیران گشت و با تحریک کارگران بهائی برخوردهایی میان کارگران بهائی و مسلمان پیش می آورند تا آنجا که با گسترش روزافزون انقلاب اسلامی یورشهای سخت از سوی کارگران مسلمان به دستگاههای کارخانه صورت میگیرد و بطورعملی توطئه گران قادر میشوند خشم و کینه مردم را بسوی اشکال ابتدائی مبارزه منحرف ساخته و سرمایه ای را که مالک اصلی آن خودشان بودند از میان ببرند، اگر چه این اتفاق در تمام کارخانه ها صورت نگرفت لاکن در کارخانه های مشهد و شیراز که اتفاق افتاد بهرحال زیانهایی وارد آورد که پس از انقلاب کارگران متوجه شدند که این ضررها متوجه خودشان شده است. در هر صورت انقلاب پیروز گشت و گروه زمزم در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت.

...اگر چه بطور مثال شورا در امر تصفیه افراد بهائی ذی نفوذ و مغرض در مراکز حساس همکاری فعالی با مدیریت داشته است و بمنظور تحکیم جو و روحیه اسلامی در محیط کارخانه ها وظایف سنگینی را باید بعهده بگیرد خوشبختانه شورا تاکنون موفق بوده است...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]