[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] صبح آزادگان

[تاریخ:] پنجشبنه ۲۰ بهمن ۱۳۶۲ - ۶ جمادیالاول ۱۴۰۴ - ۹ فوریه ۱۹۸۴

[شماره:] ۱۱۶۸

 

میرحسین موسوی نخست‌وزیر در مصاحبۀ مطبوعاتی با شرکت خبرنگاران داخلی و خارجی در اهواز:...

...نخست‌وزیر در مورد بهائیان مقیم ایران گفت: ما با بهائیان به عنوان کسانی که به یک اعتقاداتی پای بند هستند کاری نداریم بلکه با افرادی سر و کار داریم که با بیگانگان رابطه دارند و عملاً نظام ما با این نوع افراد که با دستگاههای جاسوسی گسترده در جهان در ارتباط هستند بصورت قاطع برخورد میکند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]