[ترجمه‌ای از متن انگلیسی]

 

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

[روزنامه:] ساموآ آبزرور

[تاریخ:] جمعه ۹ جولای ۱۹۹۳ – [۱۸ تیرماه ۱۳۷۲]

 

دین ستیزی بر علیه بهائیان در ایران ادامه دارد

چهارده سال پیش از هنگام روی کار آمدن دولت اسلامی ایران تا کنون، دین ستیزی شدید این دولت در مقابل بهائیان ادامه دارد.

در طول این مدّت صدها نفر از بهائیان به قتل رسیده و جامعه بهائی از حقوق اولیه انسانی خود محروم شده است.

آخرین و منفورترین این اعمال، حمله به گورستان بهائی تهران، نبش قبرها، حمل جسدها به کامیونها و بردن آنها به نقاط نامعلوم بوده است.

این عملیات شرم آور توسط شهرداری تهران طرح ریزی و به منظور استفاده از زمین قبرستان برای ساختن مرکز فرهنگی خاوران به مرحله اجراء درآمده است.

اطلاعات جانبی: گورستان بهائیان که دارای باغات زیبا بود در سالهای اولیه انقلاب مصادره شد. سالن برگزاری مراسم و ساختمان غسالخانه آن تخریب گردید. سنگ قبرهای مرمرین ربوده شده و در جریان حراج به فروش رسیدند.

گورستانهای بهائی در سرتاسر ایران مورد غارت و مصادره قرار گرفت و بجای آنها قطعه زمینهای متروکی به بهائیان داده شد تا اموات خود را دفن کنند.

این حرکت اخیر دولت، نشان از تصمیم آن برای ریشه کن ساختن بنیان جامعه بهائی دارد و در سندی محرمانه که در سال ۱۹۹۱ از طرف شورای عالی انقلاب صادر شد دیده میشود. این اولین بار است که اجساد را از قبرستان خارج کرده‌اند.

این اعمال ننگین و شرم آور نشان دهنده دروغین بودن ادّعاهای مکرّر دولت ایران است که دین ستیزی بر علیه بهائیان را بخاطر عقاید دینی آنها نمیداند.

گورستان بهائی تهران که جایگاه هزاران مقبره بود، اهمیّت تاریخی فراوانی برای بهائیان جهان دارد.

(از طرف محفل روحانی ملّی بهائیان ساموآ)