[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] روح آزادی

[تاریخ:] ۱۸ تیرماه ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۲۷

 

نامه شاهنشاه بمرجع تقلید شیعیان جهان

بقرار اطلاع حضرت آیةالله بروجردی مرجع تقلید شیعیان جهان نامه‌ای بپیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه مرقوم داشته‌اند و شاهنشاه شخصاً جواب نامه را بخط خودشان مرقوم فرموده بوسیله یکی از اعضاء عالیرتبه دربار بقم فرستاده‌اند گر چه از مفاد این دو نامه خبری در دست نیست ولی حدس زده میشود که حضرت آیت‌اله در باره مبارزه با بهائیها ضمن دعای خیر از شاهنشاه خواسته‌اند که دولت در این باره تصمیم جدی اتخاذ نماید گویا در این خصوص اطمینان کامل بحضرت آیت‌الله داده شده است یک خبر دیگر حاکی است که آقای وزیر کشور هم نامه‌ای بحضرت آیت‌الله مرقوم داشته‌اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]