[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] رمز ترقی

[تاریخ:] ۳۰ اردیبهشت ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۴

 

بهائیهائی که در دستگاه دولت هستند

در خارج از تهران مشغول فعالیت‌های شدید شده‌اند

مرخصی‌های چندین ماهه و مأموریت‌های بازرسی که اخیراً به بعضی از آنها داده شده از چه ناحیه‌ای است و چه دستهائی عامل آن بوده است؟

در آخرین ساعتيکه روزنامه زیر چاپ بود یکی از خبرنگاران ما گزارش داد که اخیراً در بعضی از وزارتخانها [وزارتخانه‌ها] بعده‌ای از بهائیهای فعال و مؤثر مرخصی‌های چندین ماهه و طویل‌المدت و مأموریت‌های بازرسی خارج از تهران داده شده و بدینوسیله فرصتی بدست آنها داده‌اند که قدرت فعالیت و تخریب و عملیات مضره داشته و بتوانند آزادانه بعملیات خود ادامه دهند. ما از دولت انتظار داریم با توجه بمرخصی‌ها و مأموریت‌های اخیری که به بهائیان داده شده توجه نمایند که عامل این اعمال چه کسانی بوده و چه دستهائی در این سوء جریانات مداخله داشته‌اند.

قطع این ایادی کثیف و خیانتکار خواست ملت مسلمان ایران است و ما با اینکه اسامی عده‌ای از آنها را در اختیار داریم. باحترام شئون دولت و وزرای کابینه که بدون شک از این جریانات اطلاع ندارند از ذکر آن اسامی فعلاً خودداری میکنیم ولی در صورت عدم تعقیب و تحقیق و رسیدگی مجبور خواهیم شد اسامی این عده را منتشر کرده عناصر آلوده‌ای را که عامل این اقدام خیانتکارانه و اخلالگرانه بوده‌اند معرفی نمائیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]