[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] پیک ایران

[تاریخ:] ۳۰ اردیبهشت ۱۳۳۴

[شماره:] ۲۸۸

 

روابط آقای ابتهاج مدیر عامل سازمان برنامه با طبقه روحانیون

چون مسافرت آقای ابتهاج مدیر عامل سازمان برنامه در بحبوحه مبارزه با بهائیها صورت گرفت برای بعضی از محافل این شایعه پیش آمده است که احتمال میرود مسافرت مدیر عامل سازمان برنامه روی جریانات مخصوصی صورت گرفته و مخالفت علنی چند تن از روحانیون با قرار گرفتن شخص ابتهاج در رأس سازمان مزبور که یکی از ارکان مهم اقتصادی مملکت است با این مسافرت ارتباط دارد.

باید دانست که آقای ابتهاج بعنوان مذاکره با مقامات بانک بین‌المللی عازم مسافرت شده‌اند و جریانات اخیر باعث گردیده است که احتمال تغییر مدیر عامل سازمان برنامه در هفته پیش زیادتر گردد و حتی اشخاص مطلع کسانی را هم که ممکنست این مقام را عهده‌دار شوند برای اثبات نظریه خود نام میبردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]