[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] پست تهران

[تاریخ:] ۷ تیرماه ۱۳۳۴

[شماره:] ۶۲۲

 

توقیف سحر

روزنامه سحر از طرف مقامات انتظامی توقیف و از انتشار آن جلوگیری شد.

 

[روزنامه سحر، روزنامۀ مستقل تهران که مقالات بیطرفانه‌ انگشت‌شماری در مورد بهائیان چاپ نمود.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]