[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] پست تهران

[تاریخ:] ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۴

[شماره:] ۵۸۸

 

مجلس شورای ملّی

تمام وقت جلسه امروز صرف نطقهای قبل از دستور شد

آقایان سید احمد صفائی – دکتر شاهکار – محسن اکبر و دولت آبادی ناطقین قبل از دستور بودند

لزوم ادامه مبارزه با فرقه بهائی – اجرای اصول قانون اساسی و نظارت مجلس بر کلیه امور و شئون مملکتی – تجدید نظر در تشکیلات فعلی ادارات و مسئولیت مجلس در مقابل ملت ایران از اهم مطالب مورد مذاکره آقایان بود

آقای دکتر شاهکار طی بیانات خود لزوم ارشاد و هدایت دولت را برای اجرای منویات شاهانه متذکر شدند

ساعت نه و پنجاه دقیقه بامداد امروز جلسه علنی مجلس شورای ملی به ریاست آقای حاج معزالممالک اردلان (نایب رئیس) تشکیل گردید....

آقای سید احمد صفائی

آقای صفائی گفتند

در مبارزه با فساد باید ریشه و علت آنرا کشف کرد و چنانچه در جلوگیری از مرض و بیماری باید ریشه و علت بیماری را پیدا کرد و با علت مبارزه کرد... میخواهم عرض کنم که علت و منشاء تمام بدبختی‌ها و ریشه تمام مفاسد بی‌دینی است (صحیح است)

در مبارزه با فساد باید پایگاهها و مظاهر بیدینی را بکوبید

عواملی که باعث انحراف و سستی عقاید و بی علاقگی مردم به معاد و مبداء میشود باید کوبیده شوند یکی از عوامل بیدینی که نیم قرن است در این کشور با تمام اصول دین و عقاید ما مبارزه کرده و جوانان ما را بی‌ایمان کرده و آنها را نسبت بآب و خاک بدبین کرده فرقه بهائیها است. (صحیح است)

همانطور که با جمعیت توده‌ایها مبارزه شد در این مملکت و نتیجه خوبی هم گرفته شد و گرچه من عقیده دارم که آن مقدار مبارزه کافی نیست ولی بایستی بهمان شدت با بهائی‌ها مبارزه کرد که با توده‌ای‌ها هماهنگ هستند و مرام و مسلکشان یکی است و در حقیقت همان بقایای مزدکی‌ها هستند.

بخشنامه مبهم است

... ماده ۲۱ قانون اساسی میگوید جمعیت‌هائی که مخل امنیت و دین نباشند آزادند و مفهوم مخالفش اینست جمعیت‌هائی که مخل امنیت و دین کشور هستند آزاد نیستند. (صحیح است) اپن [این] جمعیت هم جنبه دینی و هم جنبه دنیوی دارند و به وحدت ملی ما زیان میزنند و مخل امنیت کشور هستند (صحیح است)...

پس این جمعیتی که هم فتنه دینی و هم دنیوی دارند نباید آزاد باشند. بعضی‌ها میخواهند طرفداری کنند از این فرقه و نمیتوانند بگویند طرفدار آنها هستیم، اینطور عمل میکنند می‌گویند با اعلامیه حقوق بشر مغایرت دارد، اعلامیه حقوق بشر آزادی افکار و عقیده و دین را که مخل دینی نباشد آزاد دانسته است.

حقوق بشر را بچشم ما می‌کشند و روزنامه سحر را دیدم نمیدانم مدیر آن کیست بهائی است یا مسلمان؟

(یکی از نمایندگان – مسلمان است)...

از بهائیها شکایت می‌کنند

هر وقت شما خدمت حضرت آیت الله بروجردی شرفیاب شوید می‌بینید که از تمام نقاط و اطراف از دست بهائیها بایشان شکایت میشود...

بهر حال ما بیش از این انتظار داریم که با بهائی‌ها مبارزه شود... (خلعت بری – آقای صفائی مجلس نظر دولت و خواسته‌های مردم را تصدیق کرده است در مبارزه با بهائیها) (زنگ رئیس)

بله مجلس تائید کرده است بخشنامه مجملی را که مردم قانع نمیشوند... منتظر هستم ببینم دولت چه اقدام میکند و باید دولت مشغول بیرون ریختن بهائی‌ها بشود (صحیح است) (بهبهانی – دولت اینکار را باید بکند)

دکتر جزایری – تردیدی نباید بفرمائید که آن گزارش مال جمعیت بهائی‌ها بوده و جنابعالی هم تردید نفرمائید

صفائی – بنده میل دارم که این یقین و قطع توام با عمل باشد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]