[ترجمه‌ای از متن انگلیسی]

 

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

[روزنامه:] پاسیفیک دیلی نیوز

[تاریخ:] سه شنبه ۱۰ جولای ۱۹۹۳ – [۱۹ تیرماه ۱۳۷۲]

 

بهائیان از گوآم میخواهند که در مقابل ظلم و ستم اعتراض کند

سند: سازمان ملل سند محرمانه رسمی سیاست ایران را که به منظور نابودی بهائیان تهیه شده، ارائه میدهد.

 

با انتقال اجساد از گورستان بهائی تهران، ظلم و ستم مداوم و سیستماتیک دولت ایران در مقابل بهائیان ابعاد جدیدی به خود گرفته است. بر طبق اخبار منتشره از جامعه بهائی گوآم، پس از نبش قبور اجساد در کامیون‌ها بار، و به محل نامعلومی که برای بهائیان مشخّص نیست حمل شده‌اند.

در ماه فوریه سال جاری، سیاست رسمی مقامات بلند پایه دولت ایران در مورد آزار و سرکوب ۳۵۰ هزار نفر از شهروندان بهائی آن کشور، توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، به آن سازمان ارائه شده است.

در این سند که بصورت محرمانه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیّه و به امضای شخص علی خامنه‌ای، جانشین آیت الله خمینی رسیده، اقدامات لازم برای "اضمحلال و نابودی نهائی" بهائیان فهرست وار ارائه شده است.

این سند توسط پروفسور رینولد گالیندوپول، نماینده مخصوص سازمان ملل که از سال ۱۹۸۵ از طرف این سازمان برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران تعیین شده منتشر شد و به اطّلاع جامعه بین المللی بهائی نیز رسید تا از نقشه جدید دولت ایران برای خفگی آرام و ممتد بهائیان آن کشور، به نحوی که توجّه جهانیان را جلب نکند، آگاه شوند.

آنابل ال.اچ. آگون سخنگوی محلی بهائیان اظهار داشت "سالهاست که جهان از مبارزه دولت ایران علیه بهائیان باخبر است ولی این سند نشان میدهد که این سرکوب‌ها تا چه اندازه در کنترل و با رضایت مقامات مسئول دولتی همراه است. محفل ملّی بهائیان جزایر ماریانا، به همراه بقیه دنیای بهائی، نامه‌های اعتراض آمیز خود را در مقابل این اقدام اخیر و شرم آور، برای دولت ایران فرستاده اند.

آگون اظهار داشت که نمایندگان بهائی جزایر ماریانا از حاکم گوآم و سایر مقامات دولتی محلی خواسته‌اند تا برای تشکیل یک کمپین بین المللی بمنظور ارائه این سند به دولت‌ها و ان.جی. او. ها در سطح جهانی تلاش کنند.

از سال ۱۹۷۹ تا بحال، در ایران بیش از ۲۰۰ نفر بهائی اعدام شده، صدها نفر به زندان افتاده، هزاران نفر از کار اخراج شده، حقوق بازنشستگی‌شان قطع شده و جوانان از تحصیل محروم مانده‌اند. با آنکه از اواخر سالهای ۱۹۸۰ تا اوایل سالهای ۱۹۹۰ از سرعت اعدام‌ها کاسته شده ولی در ماه آپریل ۱۹۹۲ در تهران یک تاجر بهائی فقط بخاطر عقیده دینی خود اعدام شد. این حادثه بر نگرانی از اینکه مبادا موج کشتار دوباره از سر گرفته شود دامن زد. عمل اخیر نبش قبرها و انتقال اجساد از گورستان بهائی تهران به سایر نقاط، بدون شک قدم دیگری در راستای اجرای آن سند محرمانه بمنظور محو و نابودی فرهنگ بهائی میباشد.

گورستان بهائی تهران شامل هزاران مقبره است که از لحاظ تاریخی اهمیّت مخصوصی برای جامعه بهائی ایران و جوامع جهانی دارد.