[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] نور و ظلمت

[تاریخ:] ۲۳ مرداد ۱۳۳۴

[شماره:] ۲۵

 

کشته شدن ۷ نفر بهائی در یزد

بطوریکه خبرنگار ما از یزد اطلاع میدهد بر اثر مشاجره‌ای که بین مسلمانان و بهائی‌های یزد چند روز پیش درگرفته ۷ نفر از بهائی‌ها کشته شده و قوای انتظامی یزد برای استقرار نظم و جلوگیری از اینگونه اتفاقات اقدامات موثری نموده‌اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]