[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ندای حق

[تاریخ:] ۱۲ شهریور ۱۳۳۶

[شماره:] ۴۸

 

کارخانه پپسی محکوم بزوال است – زور و پول، تحریم آیت‌الله بروجردی، بدگوئی به پپسی!

۳- با اینکه مبارزه با دستگاه پپسی، مبارزه عده‌ای جوانان از جان گذشته مسلمان، با یک شعبه امپریالیستی که همه گونه اقدامی در نتیجه داشتن «پول و دولار!» میتواند، بکند، ولی قرآن قانون اساسی ما بما تعلیم داده است که

اگر خدا را یاری کنید او هم شما را یاری میکند، و باز تعلیم داده است که: «کان حقا علینا نصر المؤمنین».

و مسلم در تعلیمات قرآن دروغی یافت نمیشود، و روی همین اصل مادر مبارزه خود با پپسی، با اینکه مبارزه با «زور و پول» است، موافق و پیروز خواهیم شد. چنانکه تا کنون افکار خیلی‌ها را در شهرستانها روشن کرده وخیلی از فروشندگان پپسی را از کار نامشروعشان باز داشته‌ایم، مبارزه قلمی و زبانی ما با پپسی و بهائیان و یهودیان و افرادی که بغلط نام دین را روی خود گذاشته و با متن فتوای آیةاله بروجردی در لزوم مبارزه با حزب بهائی، عملا مخالفت کرده‌اند و با گوشه و کنایه‌هائی در نوشتجاتشان اعتراض! کرده‌اند، تا سرحد زندان و محاکمه و ... ادامه دارد...

خلاصه آقایانی که برای ما دلسوزی کرده و میفرمایند با پپسی و «زور و پول» مبارزه نکنیم، خواهشمند است این راهنمائی خیلی منطقی!! را بما نکنند.

۴- مسئله تحریم از طرف آیةاله بروجردی هم چیزی نبود که بنده و امثال بنده «جعل» کرده باشیم، مسئله گویان آیةاله بروجردی که مسائل عبادی و فردی را برای مردم می‌گویند در ماه رمضان علنا بالای منبر در قم می‌گفتند که آیةالله بروجردی پپسی را تحریم فرموده است، که از آنجمله حجةالاسلام آقای حاج شیخ ابوالفضل زاهدی بوده است.

معلوم نیست! چرا افرادی که در مسائل وضو و تیمم و غیره، بدون چون و چرا اطاعت میکنند در این مسئله و مسائل مشابه آن کنجکاو شده و فلسفه و دلیل می‌خواهند!...

فلسفه و دلیل حرمت پپسی اینست که مدیر پپسی بهائی است و ترویج پپسی است و ترویج پپسی موجب تقویت بنیه اقتصادی بهائیان میشود و تقویت دشمنان اسلام که ضرری به اسلام دارند، حرام است.

و اما اینکه نوشته بودیم «پپسی فرقی از لحاظ حرمت با آبجو و ویسکی و سایر محرمات ندارد» مقصود این بود که چنانکه آبجو حرام است، ربا حرام است، زنا حرام است، و پپسی خوردن و در نتیجه بهائیان را ترویج کردن هم حرام است منتها یک اشتباه ذهنی برای بعضی از خوانندگان پیش آمده و خیال کرده‌اند که ما میگوئیم آبجو و پپسی هر دو حرامند در حالیکه ما نوشته بودیم از «لحاظ حرمت» هیچ فرقی با آبجو ندارد نه اینکه از لحاظ حد و عقاب اخروی هم مساوی هستند.

این مسئله منتهی بیک موضوع روان شناسی میشود که بگذارید از آن بنام «اشتباه حافظه» در مسئله «تداعی معانی و افکار» یاد کنیم، یعنی تداعی معانی که یک مسئله روانشناسی است، در اینجا بجای صحیح خود استعمال نشده است و آقایان با خواندن نام آبجو و ویسکی و دیدن لفظ حرمت و پپسی، فوری در حافظه شان منتقل شده‌اند باینکه پپسی هم حد دارد و باید تازیانه بشارب پپسی زد؟! در حالیکه مقصود ما این نبوده بلکه اینست که پپسی هم حرام است چنانکه زنا، آبجو، ربا، رشوه خواری، ظلم کردن سلطان و حاکم و ... حرام است.

تا هفته آینده انشاء‌اله

دانشجوی علوم اسلام

تبریزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]