[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ندای حق

[تاریخ:] ۱۵ آبان ۱۳۳۶

[شماره:] ۳۵۹

[صفحه:] ۹

 

جناب آقای محمود والانژاد

که از بازرگانان خیر و معتقد هستند هزینه چاپ کتاب «حق و باطل» (بحث در پیرامون تعالیم بهائیت) را تقبل فرموده بودند که چون دیگری برای آن بانی گردید وعده نمودند که چاپ کتاب «کجرویهای کسروی» را متقبل شوند چون جلد اول این کتاب در شرف اتمام و آماده بچاپ است لذا بدینوسیله بایشان یادآور میشود که بوسیله این روزنامه برای عملی ساختن نیت خیر خود در راه خدمت بدین اقدام و انشاءالله موجبات نشر این کتاب ضروری را فراهم نمایند.

فرهنگ نخعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]