[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ندای حق

[تاریخ:] ۱۵ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۲۵۶

 

پپسی گولا [کولا] چیه!؟ و شایعات مربوط باین مایع مرموز!

قبلا باید این نکته را گوشزد خوانندگان محترم کنیم که بدبختانه از چندی قبل در ایران و مخصوصا در طهران هر چیزی را که بنام اجنبی و باسم بیگانه نامیده‌اند با استقبال شایان و توجه بی‌نظیری مواجه شده و همینقدر که شیئی باسم خارجی موصوف گردید بدون اینکه تحقیق شود از کجا آمده و از چه ترکیب شده، پاک است یا نجس، حلال است یاحرام، همینقدرکه گفته شد در خارجه رسم است و یا اعلان شد که مقوی است! مشهی است! لذیذ است! گوارا است! مردم علی‌العمیا هجوم می‌کنند و نرسیده و نپرسیده رایگان پول میدهند و مصرف میکنند!

حالا علاوه بر آنچه از مشروبات اروپا و امریکا در کشور ایران و پایتخت مملکت اسلامی داشتیم یک مشروب دیگری بازار طهران را پر ساخته که باسم (پپسی کولا) معروف گردیده و روزنامه‌ها اعلان بلند و بالای آنرا در صفحات خود چاپ نموده و این مشروب را از هر جهة ترغیب و ترویج مینمایند و شنیده‌ایم یک ملیون تومان برای تبلیغ آن در ایران اعتبار داده شده است (لعهدة علی الراوی) حالا خودتان مقایسه کنید منافع سرشار و عواید بیحساب این مایع بی پدر و مادر چه قدر است که یک ملیون تومان در ایران خرج تبلیغ او است! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

اما راه دیگر تبلیغ این مایع و مشروب عجیب اینست که روز اول بتمام دکاکین فروش مقدار قابلی از این مشروب بطور مجانی و بی‌پول داده شده است و از روز بعد هر شیشه‌ای که پنجریال فروخته میشود سه ریال و نیم پول میگیرد. هر کس پنجاه شیشه بفروشد ده شیشه مجانی میگیرد- کسی صد شیشه بفروشد بیست شیشه مجانی میدهد- و بهمین ترتیب مبالغ قابلی تخفیف میدهد اینهم راه دیگر تبلیغ و طریق بدست آوردن فواید بیحد و انتهای آن!

اما شایعات در طهران در اطراف این شیئی جدید و مشروب تازه که نمیدانم از چه موادی ترکیب شده است و روزنامه‌های مرکز در این روزها خیلی در اطراف این مایع قلمفرسائی کرده‌اند – بعضی از گرانی فوق‌العاده آن شکایت کرده‌اند و قیمت آنرا در حدود دانه‌ای پانزده شاهی و یک ریال تعیین کرده‌اند و روی زمینه تبلیغات آن شاید زیاد تنزل در قیمت نداده باشند- بعضی ترکیب آنرا از کمی دارچین برای رنگ و عطر آن و یک قاشق جوش شیرین و شکر تشخیص داده‌اند بعضی دیگر آنرا در ردیف سرکه شیره خودمانی البته سرکه شیره گازدار دانسته‌اند.

ولی ما می‌شنویم که این مایع دارای مواد الکلی است و علت هضم و تحلیل آن هم همان ماده نجس حرام است ولی نتوانسته‌ایم این قول را قبول کنیم که در پایتخت کشور اسلامی، شرکت یا کمپانی مبادرت بساختن مشروبی کند که در بازار و خیابان پر شود در حالیکه دارای مواد الکلی و نجس و حرام باشد! ولی از طرفی چون می‌بینیم در همه کارها خیلی بی‌بند و باریم چه بعید است که دستهای مرموز خارجی تصمیم بگیرد این زهر هلاهل را بطور غیر مستقیم در مذاق همه مسلمین بچشاند و کم کم کلیه شیعیان علی را از این باده ناب سرگرم سازد و بقول معروف از این دم بریده‌ها هرچه بگوئید ساخته است.

اما موضوع دیگری که خیلی ما را نگران و ناراحت ساخته و باشتهارات و شایعات متمایل ساخته وجود عده‌ای از اخلالگران و منحرفان در راس کارهای حساس شرکت و این و موسسه است که صورتی از آن بدست ما رسیده و یکایک آنان را معرفی نموده‌اند و ما را نسبت برفتار و عملیات این مؤسسه و تهیه چنین مشروب پر خاصیت! و فایده! مشکوک و مظنون ساخته است.

ما خیلی مایل بودیم که رؤسای این شرکت در ساخت و تهیه این مشروب زرخیز توضیحات قانع کننده دهند و ما و دیگر مبارزه کنندگان با مایعات حرام و نجس و خبیث را از شک و تردید بیرون آورند و از شدت اعتراض و انتقاد مردم بکاهند و هرچه زودتر وضع این مشروب را در میان مردم روشن نمایند.

در صورت اثبات مباح بودن این مشروب و ثبوت این مسئله که مواد الکلی ندارد، قیمت آنرا فوق‌العاده باید تنزل دهند و وسیله چپاول مال مردم نشوند و بهمان‌طور که در فوق گفته شد هر شیشه‌ای یک قران را به پنجقران نفروشند و روزی هزاران تومان از جیب اینمردم فلک زده بیمایه بجیب بریزند.

در خصوص رؤسای این مؤسسه اطلاعات لازمه را در معرض اطلاع مردم و اولیای جراید بگذارند که قانع کننده باشد و معلوم سازند که کارمندان و رؤسای اینمؤسسه‌ای که روزی هزاران تومان از جیب مردم میرباید نباید از افراد گمنام بهائی باشد و دشمنان دین و مملکت ما در زیر ماسک؟ از دسترنج مردم مسلمان ارتزاق و معیشت کنند.

داستان آتش سوزی کارخانه پپسی را هم البته شنیده‌اید که چه هو و جنجالی راه انداخت یک مشت پوشال و تخته چه هنگامه و اهمیتی پیدا کرد و باو بستند که میخواستند کارخانه را نابود! کنند و سرمایه ما را از بین ببرند! و تبلیغات دیگر.

ضمنا از زبان خود آنها و اولیای شرکت شنیدید که ماده این مایع خمیری است از امریکا! میآید و اصل حرف در همین جا است که این خمیر و یا بقول کسی (پودر) از کجا میآید و از چه آشغالی ترکیب میشود و بدست چه اشخاصی در شیشه‌ها پر میشود!؟ و وای بر ما اگر مطابق تعلیمات اسلامی بعداً دچار حساب و کتابی شویم.

ما فعلا در اینشماره بهمین اندازه اکتفا میکنیم و منتظر میشویم به بینیم اولیای این مؤسسه! تا چه اندازه حاضرند توضیحات لازمه را بمردم علاقمند بدهند و رفع شک و ابهام بنمایند تا بعد نظریات و اطلاعات خود را بسمع خوانندگان محترم برسانیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]