[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ندای عدالت

[تاریخ:] شنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۲۳

[شماره:] ۴۹

 

بلوای شاهرود

چند روز قبل همه در جراید خواندند که بلوائی در شاهرود رخ داده و در نتیجه رئیس دخانیات شاهرود و چند تن دیگر بطرز فجیعی کشته شده روسای ادارات دولتی هم با خانواده‌های خود فرار کرده‌اند...

علت این بلوا چه بوده؟ نزاعهای سیاسی؟ قحطی و گرانی خواربار؟ نه، هیچکدام...

میگویند اختلافات مذهبی و همان مشاجرات اسف‌انگیز حیدری و نعمتی!!... تجدید مطلع کرده است در قرنیکه روشنائی فکر و آزادی وجدان از مميزات برجستۀ آنست چنین حوادث باعث انفعال و تأسف عمیق طبقۀ میهن دوست و روشن فکر است. قبل از هر چیز این مطلب را اعلان میکنیم که ما مذهب بهائی را يك مذهب پوچ و بی‌اساسی میدانیم ولی در عین حال مگر نخستین مزیت و نتیجۀ حکومت دمکراسی آزادی عقاید و وجدان نیست؟ و مگر این حوادث شوم مخالف با قانون اساسی و بر ضرر مسلم حیثیت و معنویت کشور ما نخواهد بود. مسلم است مأمورین انتظامی دولت در درجه اول شدیداً مسئول چنین پیش آمدهای ناگواری هستند و ما کیفر سریع آنها را انتظار داریم. ما بكمك تمام طبقات و افراد روشن فكر با تمام نیروی خود بر علیه هر گونه ارتجاع و سیر قهقرائی مبارزه خواهیم کرد...

چون تاکنون دولت اعلامیه‌ای در این خصوص صادر نکرده است ما نمیتوانیم بطور منجز در علل و نتایج این حادثه اظهار عقیده و بحث کنیم بهمین جهت از آقای نخست وزیر و از وزارت کشور پرسش‌های زیر را کرده و انتظار داریم هر چه زودتر برای تسکین افکار توضیحات کافی ارسال فرمایند.

۱- صرف نظر از آنکه فرماندار و رئیس شهربانی از نظر وظیفه مسئول این واقعه میباشند بطوریکه معروف است رئیس شهربانی چند روز پیش از حادثه برئیس دخانیات شهر تکلیف خروج از شهر کرده و با این کیفیت مسلم است که نه تنها رئيس شهربانی از موضوع مسبوق بوده بلکه عامداً از حدوث بلوا جلوگیری نکرده و با مسببین غائله ارتابط [ارتباط] داشته است

۲- مسببین این غائله چه اشخاصی بوده‌اند و تاکنون از طرف دولت و مخصوصاً مقامات قضائی چه اقدامی برای مجازات ایشان بعمل آمده است؟

...

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]