[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] نبرد ملّت

[تاریخ:] ۱۷ تیر ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۲۳

 

ده‌بید: برادر، ع. ح. ف – احساسات پاک و مقدس شما نسبت باصول استوار و تزلزل ناپذیر دین مقدس اسلام مسلما منشاء اثراتی بس بزرگ و موثر خواهد بود، ابراز عنایت و لطف برادرانه شما نسبت به (نبرد ملت) موجب تشویق و شعف قلبی برادران و اداره‌کنندگان این منادی حق و عدالت است، نبرد مقدس مسلمانان، در هر کجا که باشند علیه دزدان و ستمگران و پیروان نگونبخت فرقه ضاله و کثیف جاسوسی بهائی تا پیروزی قطعی ادامه خواهد داشت و در این جهاد اکبر، سعادتمند برادرانی که مانند شما بوظایف خطیر خویش آگاهی کامل دارند، دستور داده شد روزنامه طبق تقاضایتان ارسال شود، توفیق کاملتانرا در ارشاد گمراهان و خدمت باسلام و مسلمانان از خدای بزرگ مسئلت داریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]