[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] نبرد ملت

[تاریخ:] ۲۰ خرداد ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۱۹

 

نامه آیت‌اله بهبهانی برئیس ستاد ارتش.

هفته گذشته آیت‌الله آقا میر سید محمد بهبهانی طی نامه مفصلی که برای تیمسار سر لشگر باتمانقلیچ ارسال داشته‌اند مبارزات متعصبانه و مقدس ایشانرا با باند جاسوسی و خیانت بهائیها صمیمانه ستوده نامبرده را در ادامه مجاهده علیه دسائس و تحریکات خائنانه و جنایت‌آمیز این دشمنان دین و وطن جدا ستوده‌اند.

این اقدام آیت‌الله بهببهانی که نمونه‌ای از عکس‌العمل در برابر معاندین و متقی یافان است کاملاً شایسته و موجب دلگرمی شخصیتهای موثریست که در این جهاد مقدس صمیمانه ابراز فداکاری نموده‌اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]