[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] مرد سیاست

[تاریخ:] ۳۱ اردیبهشت ۱۳۳۴

[شماره:] ۹

 

تودهای در لباس بھائی

خبرنگار ما گزارش میدهد قبل از مبارزات قانونی اخیر دولت با بهائیها تودهایها برای انعقاد جلسات خود رویه بکری پیش گرفته بودند. بدین ترتیب که هر يك از آنها کتاب دعا و یا سرود بھائیها را در اختیار داشتند و موقعی که دور هم جمع میشدند کتابها را جلوی خود باز میکردند و مشغول بحثهای حزبی و تشکیلاتی میشدند و هر وقت سر و کله یکی از مأمورین پیدا میشد با آهنگ مخصوص شروع بخواندن دعا و يا سرود بهائی میکردند. ولی خوشبختانه مقامات هشیار انتظامی و فرمانداری نظامی متوجه این «حقه» هم شدند و حالا تودهایها برای انعقاد جلسات خود در فكر طرق شیطانی دیگری هستند.

حمله راديو لندن بایران

مطلعی اظهار میکرد در هفته گذشته راديو لندن مقالهای را که نیویورک‌تایمز راجع به اختلافات مذهبی و انتقاد از وضع اجتماعی ایران نوشته است چند مرتبه در برنامه خود خوانده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]