[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] مهر ایران

[تاریخ:] ۷ دی ۱۳۳۴

[شماره:] ۲۲۳

 

۴۲ نفر از متهمین واقعه قراء اطراف یزد که منجر بقتل ۱۲ نفر شده بود امروز تحویل دادسرا شدند

مقارن ایامی که حظیرةالقدس اشغال شد با آنکه دولت کراراً تذکر میداد که مردم راسا اقداماتی علیه بهائیان نکنند معذالک در یکی از قراء یزد بنام سخوید واقع در ۱۲ فرسخی یزد حادثه ناگواری رخ داد که منجر به قتل ۱۲ نفر شد.

مأمورین انتظامی پس از اطلاع از جریان بمحل واقعه رفتند و ۴۳ نفر را که مسبب و محرک این کار بودند دستگیر نمودند و دیروز با سه اتوبوس و تعداد زیادی ژندارم [ژاندارم] به تهران اعزام داشتند از متهمین ۴۲ نفر از آنها سیویل و ۱ نفر ژندارم است پرونده امر متهمین امروز تحویل دادسرای استان گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]