[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] ۱۴ آبان ۱۳۶۰

 

پاسخ انجمن ضد بهائیت به سؤالات آیتالله جنتی

در پی درج سخنان آیتالله جنتی عضو شورای نگهبان و امام جمعه موقت قم در کیهان که طی آن سؤالاتی از انجمن ضد بهائیت شده بود، این انجمن جوابیهای به کیهان ارسال نمود که برای احترام به قانون مطبوعات کیهان اقدام بچاپ کامل آن میکند...

البته مطالعات و مباحثات انجمن با مرامهای باطل و انحرافی، در هر زمان، ناشی از نحوه فعالیت پیروان آن مسلکها در پهنه فرهنگ جامع میباشد چنانچه در گذشته ایام، فرقه صهیونیستی بهائی در مراکز علمی و فرهنگی تبلیغات گسترده داشت و اینک گروهکهای الحادی و التقاطی متمایل براست و چپ نقش عمده را در گمراهی جوانان ساده دارند، و طبیعی است که هر مکتب و جمعیتی که بخواهد به تبلیغ و دفاع از اسلام عزیز و تشییع حقیقی بپردازد ناچار از مقابله با مروجان افکار باطل و فاسد خواهد بود...

(۷): ... انجمن خود را به پاسداری و دفاع از حریم مقدس اسلام و تشیع موظف میداند ... خوشبختانه انجمن با سالیان متمادی کوشش و تلاش در راه معرفی ماهیت خطرناک و ضد اسلامی بهائیت و ارتباط آن با امپریالیزم و صهیونیزم و نیز دفع حملات و صدمات آنان به حریم پاک دین و مذهب نشان داده که خطر آمریکا و اسرائیل و دیگر جهانخواران غرب را بر خطر دشمنان دیگر مقدم میدانسته است. ...

والسلام علیکم و علی من اتبعالهدی - انجمن حجتیه مهدویه

ششم محرم ۱۴۰۲ - ۱۲ آبان ۱۳۶۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]