[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کيهان چاپ لندن

[تاریخ:] پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۶۳

[شماره:] ۳۶

[صفحه:] ۴

 

عده ای از بهائيان در مصر توقيف شدند

برای اولين بار در طی ۱۰ سال اخير، دولت مصر اقدام به توقيف بهائيان مقيم آن کشور کرد. خبر مربوط به دستگيری بهائيان در مصر، در يکی از نشريات اين کشور بنام "مايو" درج شده است.

بگزارش اين روزنامه پليس مصر اخيراً ۴۰ تن از بهائيان مقيم شهرهای قاهره، اسکندريه، منفوجيه و پورت سعيد را دستگير کرده است. دادستان مصر، بهائيان دستگير شده را متهم کرد که در منازل مسکونيشان نشرياتی که درباره تعاليم بهائيت نوشته شده است نگهداری میکرده‌اند.

روزنامه فرانکفورتر الگماينه از قول شورای روحانيت بهائيان در آلمان نوشت که جامعه بهائی مقيم مصر از سوی دولت آن کشور به رسميت شناخته نشده است.

اين روزنامه اضافه میکند که جامعه بهائيان مقيم مصر در دهه ۶۰ از سوی جمال عبدالناصر رئيس جمهور وقت مصر غيرقانونی اعلام گرديد و بسياری از بهائيان تحت پيگرد قرار گرفتند.

در زمان رياست جمهوری محمد انورالسادات، اگرچه جامعه بهائيان کما فیالسابق غيرقانونی باقی ماند، معهذا اعضای آن ديگر از سوی مقامات پليس مصر تحت تعقيب قرار نگرفتند.

در حال حاضر چند هزار بهائی مصر فاقد سازمان و تشکيلات هستند و گردهمايیهای خود را کم و بيش بصورت محرمانه تشکيل میدهند.

فرانکفورتر الگماينه اضافه میکند که بهائيان مقيم عراق نيز در اوايل دهه ۷۰ از سوی مقامات امنيتی اين کشور دستگير گرديدند ولی پس از به قدرت رسيدن آيتاللـه خمينی در ايران، دستگيرشدگان آزاد شدند.

در عراق فعالیت‌های مربوط به بهائيان غيرقانونی است. در ايران نيز بهائيان که تعداد آنان به حدود ۳۰۰۰۰۰ نفر ميرسد تحت تعقيب میباشند.

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]