[ترجمه ‌ای از متن انگلیسی]

 

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

[روزنامه:] کیهان هوائی

[تاریخ:] ۲۱ آوریل ۱۹۹۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۲

[شماره:] ۱۰۲۷

 

اسرائیل به فشار بیشتر بر روی ایران دعوت میکند

میز سیاسی کیهان

دولت اسرائیل و گروههای صهیونیستی از بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا خواسته‌اند که به رفتار خصمانه خود با دولت ایران شدّت ببخشد.

واشنگتن پست در گزارش خود میگوید "فشار بر روی بیل کلینتون برای اتّخاذ موقعیتی خصمانه‌تر رو به گسترش است و این فشار بیشتر از جانب اسرائیل و سایر متّحدین آمریکا وارد میاید."

بر طبق نظر این روزنامه مسائل حقوق بشری اغلب زمینه برای وارد آوردن فشار سیاسی بیشتری بر روی مخالفین واشنگتن را تشکیل میدهد. از جمله این مسائل، مخالفت ایران با صلح اعراب و اسرائیل و هم چنین اتخاذ زمینه قانونی تهران برای مقابله جنایتکارانه خود با فرقه بهائی میباشد که دولت کلینتون از آنها برای لکّه دار کردن دولت ایران استفاده میکند. این روزنامه مینویسد "دولت آمریکا بر خلاف فشارهای اسرائیل، در مسائل حقوق بشری تا بحال فقط به درگیریهای لفظی اکتفا نموده و تحت تأثیر کوشش‌های بعضی از گروههای اپوزیسیون، نگرانی خود را از مخالفت تهران با صلح اعراب و اسرائیل ابراز داشته است."

در عین حال، ال گور معاون ریاست جمهوری علناً پشتیبانی خود را از فرقه بهائی نشان داده و ایران را بخاطر محدود ساختن فعالیت آنان سرزنش نموده است. علاوه بر این گروهی متشکل از نمایندگان دو حزب جمهوریخواه و دموکرات آمریکا برای اتّخاذ موقعیت خصمانه‌تری در مقابل ایران از دولت آمریکا دعوت بعمل آورده‌اند.