[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان هوائی

[تاریخ:] چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۶۹ – ۲۷ شوال ۱۴۱۰ – ۲۳ مه ۱۹۹۰

[شماره:] ۸۸۰

 

همزمان با بررسی قطعنامه‌ای به سود بهائیان در سنای آمریکا

سخنگوی فرقه سیاسی بهائیت در آمریکا: فقط هشت بهایی در ایران زندانیاند

تهران – سرویس خبر کیهان هوائی – ۲۴ اردیبهشت – ۱۴ مه – سخنگوی فرقه سیاسی بهائیت در آمریکا گفت: تنها ۸ بهائی در ماه آوریل در ایران زندانی بودند.

علیرغم تبلیغات گسترده در آمریکا به سود فرقه سیاسی بهائیها و قطعنامهای که در سنای آن کشور در حمایت از این فرقه تحت بررسی است، «جفری هافینس» سخنگوی فرقه سیاسی بهائیت با اعتراف به وضعیت مناسب زندگی این فرقه در ایران گفت: برای مثال تنها هشت بهایی در ماه آوریل همچنان در ایران زندانی بودند.

سنای امریکا در آستانه رای دادن به قطعنامهای غیر الزامآور است که به ویژه از رئیس جمهوری آن کشور میخواهد برای فرقه بهائی کاری انجام دهد.

به گزارش آسوشیتد پرس گرچه این قطعنامه سنا الزامآور نیست ولی در زمانی است که دولت آمریکا می‌خواهد، ایران از نفوذ خود برای کمک به آزادی گروگانهای غربی در لبنان استفاده کند.

با توجه به اعتراف سخنگوی بهائیان در آمریکا به زندانی بودن فقط ۸ نفر از اعضای فرقه سیاسی بهائیت و غیر قانونی بودن این فرقه سیاسی در ایران و همزمانی بررسی این قطعنامه در سنای آمریکا و درخواست واشنگتن از ایران برای استفاده از نفوذش برای آزادی گروگانهای غربی در لبنان منابع مطلع اظهار عقیده میکنند که هدف دولت آمریکا از ماجرای گروگانها بیشتر بهره برداری تبلیغی و سیاسی است نه حل مسئله گروگانگیری و این در حالی است که آمریکا هیچ گونه اقدامی برای اجابت به خواست مسلمانان لبنان مبنی بر آزادی گروگانهای مسلمان که در اختیار اسرائیل و عوامل وابسته به غرب در لبنان قرار دارند صورت نداده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]